Andre hus fra Oslo

Lysthus fra Damstredet 1 i Bergfjerdingen, Oslo.

Ca. 1800

Bygningsnummer 192

Lysthuset er en åttekantet bygning, typisk for lysthusenes klassiske tid på begynnelsen av 1800-tallet. Det sto tidligere mot en gråsteinsmur, de tre bakveggene er derfor uten vinduer. Idylliske hageanlegg kunne ha flere små lysthus og paviljonger. Dette ble særlig populært i Norge i de siste tiårene av 1700-tallet og utover på 1800-tallet. 

Lysthuset har tilhørt dikteren Henrik Wergeland. Henrik og Amalie Sofie Wergeland flyttet til Damstredet etter bryllupet i 1839. Wergelands korrespondanse viser at han ofte brukte lysthuset som arbeidsted. I et brev skriver han: «Jeg har besluttet, fra i aften av, så lenge disse lumre aftenstunder varer, å sysle ved lampen for åpen lysthusdør, overskygget av en portal av frukttrær.» Gjennom de åpne dørene så han utover byen og Ekebergåsen.

Lysthuset var den første bygningen oppført i Friluftsmuseet – allerede da museet åpnet på Bygdøy i 1902.

  • Lysthuset
    1/1
    Omtale av lysthuset i fører fra 1914.

Dukkestuen «Heia», fra Drammensveien 107, Oslo.

1854-55

Bygningsnummer 193

Dukkestuen er bygd i sveitserstil med spesiallaget interiør. Den har stue, kjøkken og en overbygd veranda, og er sjeldent fin og velutstyrt. Den ble bygd for Thorvald Meyers to døtre, Ingeborg og Thea. Meyer var da en av Kristianias (Oslos) rikeste menn. Familien bodde på eiendommen «Heia» fra 1841 til 1852, da de flyttet til Karl Johans gate 37. «Heia» som den gangen lå landlig til utenfor byen, ble deretter brukt som feriested.

Oppført på museet 1934.

  • Arbeiderbladet 1934
    1/1
    Arbeiderbladet 7.9.1934

Dueslag fra Valle gård ved St. Hanshaugen. Oslo.

Ca. l850-1900

Bygningnummer 244

Dueslaget er åttekantet med to innflygningsglugger på motstående sider og med blinde glugger på de øvrige. Det sto i hagen til Valle gård på St. Hans-haugen. Gården ble revet rundt 1960.

Gjenoppført 2006-2007.