År og dag. Johan Bruns fotografier

Fotografier 1948 - 2003

  • År og dag (Foto/Photo)

Som fotograf i Dagbladet fra 1948 til 1989 ble Brun en av pionerene i norsk pressefotografi. Senere viet han seg til landskaps fotografiet – særlig fra fjellet, og har skildret norsk landskap gjennom utstillinger og bøker. De største naturopplevelsene har Brun hatt når han har følt seg alene med fjellet.

I forbindelse med utstillingen utga Pax forlag praktverket «År-og-dag.-Johan-Bruns fotografier» med Trond Bjorli som forfatter.