Arbeiderkultur

Det er kanskje lett å få inntrykk av at Norsk Folkemuseum dreier seg om bønder og borgere, men arbeiderklassen er også representert på museet.

Arbeiderminner

I gjenstandssamlingen har Norsk Folkemuseum begrenset med materielle levninger etter arbeidsfolk liv, men museet har både foto og ikke minst et omfattende minnemateriale.

 • Arbeiderminner NF.03038-001b (Foto/Photo)
  1/1
  Fotografi innkommet i forbindelse med innsamlingen av Arbeiderminnene. Norsk Folkemuseum

Boliginspektrise Nanna Broch

I 1919-21/dokumenterte Nanna Broch boligelendighet i Kristiania. Heldigvis var det ikke alle arbeidsfolk som bodde så D årlig som de hun dokumenterte.

1. mai i Oslo 1930

 • 1. mai 1930 (Foto/Photo)
  1/1
  Oslo kommunale rengjøringskvinner i 1. maitog på Karl Johans gate i Oslo, 1930. Neupert / Norsk Folkemuseum

Enerhaugen

Med de fem husene frabEnerhaugen, som sto gjenoppført på,Norsk Folkemuseum i 1969, kom også arbeidsfolks hjem til museet. Husene ble nyinnredet i 2011-12.

 • Enerhaugen NF.10456-003 (Foto/Photo)
  1/1