Arbeiderkultur

Det er kanskje lett å få inntrykk av at Norsk Folkemuseum dreier seg om bønder og borgere, men arbeiderklassen er også representert på museet.

Arbeiderminner

ingjenstandssamlinge har Norsk Folkemuseum begrenset med materielle levninger etter arbeidsfolk liv, men museet har både foto og ikke minst et omfattende minne

 • Arbeiderminner NF.03038-001b
  1/1
  Fotografi innkommet i forbindelse med innsamlingen av Arbeiderminnene. Norsk Folkemuseum

Husmannsminner

1. mai i Oslo 1930

 • 1. mai 1930
  1/1
  Oslo kommunale rengjøringskvinner i 1. maitog på Karl Johans gate i Oslo, 1930. Neupert / Norsk Folkemuseum

Enerhaugen

Med de fem husene frabEnerhaugen, som sto gjenoppført på,Norsk Folkemuseum i 1969, kom også arbeidsfolks hjem til museet. Husene ble nyinnredet i 2011-12.

 • Enerhaugen NF.10456-003
  1/1

En vaskekone i Vika

Boliginspektrise Nanna Broch

I 1919-21/dokumenterte Nanna Broch boligelendighet i Kristiania. Heldigvis var det ikke alle arbeidsfolk som bodde såmdårlignsommde hun dokumenterte.