Arbeiderliv på Enerhaugen

fra 1900 til 1950.

På besøk hos en arbeiderfamilie

i en av hovedstadens østligste forsteder.

 • Arbeiderfamiliens hverdag på Enerhaugen, slik vi gjenskaper den på Norsk Folkemuseum.
  1/11
  Arbeiderfamiliens hverdag på Enerhaugen, slik vi gjenskaper den på Norsk Folkemuseum. Morten Brun
 • Flisberget 2
  2/11
  Flisberget 2 i sommerdrakt. Anne-Lise Reinsfelt
 • Frodig sommer i forstaden.
  3/11
  Frodig sommer i forstaden. Morten Brun
 • Stupinngata 10 til venstre og Johannesgate 4 til høyre.
  4/11
  Stupinngata 10 til venstre og Johannesgate 4 til høyre. Anne-LIse Reinsfelt, Norsk Folkemuseum
 • Det ble mange turer til vannposten. Alt vann måtte bæres inn.
  5/11
  Det ble mange turer til vannposten. Alt vann måtte bæres inn.
 • Såpe, vann og skurebørster - en del av hverdagen.
  6/11
 • Den endeløse klesvasken ...
  7/11
  Den endeløse klesvasken ... Morten Brun
 • ... og den klassiske tørkesnoren.
  8/11
  ... og den klassiske tørkesnoren. Morten Brun
 • Et vanlig syn på kjøkkenet.
  9/11
  Et vanlig syn på kjøkkenet. Morten Brun
 • Frodige idylliske bakgårder ...
  10/11
  Morten Brun
 • ... med mye liv og mange skøyerstreker.
  11/11
  Morten Brun /

Enerhaugen var en av Christianias - senere Oslos - østligste forsteder som vokste frem etter 1814. I 1880-årene bodde det ca. 1800 mennesker der, de fleste i små en-etasjes hus bygd av tømmer og planker. Mange hus hadde bare ett rom og kjøkken. I hus med flere rom bodde det som regel en hel familie i hvert rom. Kjøkkenet var felles. På loftet innredet man kvistværelse til utleie.  

Bebyggelsen på Enerhaugen var enkel og holdt seg stort sett uforandret fra 1900 til ca. 1960. Da ble de gamle husene revet for å gi plass til ny bebyggelse, og flere av dem ble flyttet til Norsk Folkemuseum.

I sommersesongen på museet gjenskaper vi arbeiderfamilienes liv på Enerhaugen. Vi inviterer publikum inn i husene og bakgårdene, forteller hverdagshistoriene, lar dem sanse - se, lukte og smake - og lære om en tidligere epoke i Oslos historie.

Mange munner å mette

Familiene var ofte store, og ressursene var knappe. Maten måtte være billig, men den var næringsrik og smakte ofte overraskende godt!

 • De tre kjelene med fast plass på vedkomfyren: Kaffekjelen, vannkjelen og jerngryta.
  1/9
  De tre kjelene med fast plass på vedkomfyren: Kaffekjelen, vannkjelen og jerngryta.
 • Sunne råvarer fra kjøkkenhagen.
  2/9
  Sunne råvarer fra kjøkkenhagen.
 • Vedkomfyren klar for middagslaging.
  3/9
  Vedkomfyren klar for middagslaging.
 • En velfortjent kaffepause for mor.
  4/9
  En velfortjent kaffepause for mor.
 • Sild og poteter var daglig kost. Det var billig mat, men stappfull av verdifulle c-vitaminer.
  5/9
  Sild og poteter var daglig kost. Det var billig mat, men stappfull av verdifulle c-vitaminer.
 • Å rense silda og å få ut alle småbeina var en nødvendig ferdighet.
  6/9
  Å rense silda og å få ut alle småbeina var en nødvendig ferdighet.
 • Sild og poteter i flatbrød - sundt og godt!
  7/9
  Sild og poteter i flatbrød - sundt og godt!
 • Mange munner å mette ... mange porsjoner å lage.
  8/9
  Mange munner å mette ... mange porsjoner å lage. Anne-Lise Reinsfelt
 • Nam - nam!
  9/9
  Nam - nam! Morten Brun

Alle måtte hjelpe til

Den store arbeidsbyrden i barnerike familier måtte fordeles. Barna ble tidlig satt i arbeid med daglige plikter, og de eldre barna måtte ta seg av sine yngre søsken.

 • Klesvasken kunne ta hardt på små fingre ... mye såpe, vann og skrubbing måtte til.
  1/8
  Klesvasken kunne ta hardt på små fingre ... mye såpe, vann og skrubbing måtte til.
 • Soltørking og solbleking av vasken i bakgården ga rent og hvitt tøy som duftet frisk og godt.
  2/8
  Soltørking og solbleking av vasken i bakgården ga rent og hvitt tøy som duftet frisk og godt. Anne-LIse Reinsfelt, Norsk Folkemuseum
 • Den skal tidlig krøkes ... Barna måtte tidlig lære å sy, stoppe og reparere ting.
  3/8
  Den skal tidlig krøkes ... Barna måtte tidlig lære å sy, stoppe og reparere ting.
 • I god skole hos storesøster.
  4/8
  I god skole hos storesøster.
 • Alt vann man brukte måtte fylles ute ved vannposten og bæres inn i huset.
  5/8
  Alt vann man brukte måtte fylles ute ved vannposten og bæres inn i huset.
 • Mor får hjelp på kjøkkenet.
  6/8
  Mor får hjelp på kjøkkenet.
 • Ved oppvaskbaljen ...
  7/8
  Ved oppvaskbaljen ...
 • .. tørker og rydder bort.
  8/8
  .. tørker og rydder bort. Morten Brun

Trangt om sengeplassen

 • Trangboddhet på Enerhaugen.
  1/2
  Med store, barnrike familier i små rom, hadde ikke alle egen seng å sove i. Noen måtte dele, andre måtte sove på gulvet, og de aller minste kunne få seng i en kommodeskuff. Foto: Anne-Lise Reinsfelt
 • Om morgenen måtte alle hjelpe til med å re opp.
  2/2
  Om morgenen måtte alle hjelpe til med å re opp.