Arbeiderminner

Norsk Folkemuseums avdeling for arbeiderminner ble startet opp i 1950. Avdelingens leder var historikeren Edvard Bull og hensikten med arbeidet han ledet var å samle inn beretninger om arbeidsfolks levekår i Norge.

 • Anleggsarbeid i Vesterålen.
  1/4
  Anleggsarbeid i Vesterålen.
 • Anleggsarbeid i Trysil.
  2/4
  Anleggsarbeid i Trysil.
 • Arbeiderminner NF.03038-001b
  3/4
  Fotografi innkommet i forbindelse med innsamlingen av Arbeiderminnene. Norsk Folkemuseum
 • Et arbeidslag i Tresfjord i Romsdal, 1904
  4/4
  Et arbeidslag i Tresfjord i Romsdal, 1904

Minnene er konsentrert rundt visse emner og fremstår både i skriftlig og muntlig form (lydbånd). Endel av minnene er gjengitt i publikasjonen – «Arbeidsfolk forteller».

Emnene for minneinnsamlingen er «Tremasse-, cellulose- og papirindustri», «Sagbruk og høvleri», «Tobakksindustri», «Fyrstikkindustri», «Anleggsarbeid»,«Tekstilindustri», «Jern- og metallindustri», «Skotøyindustri», samt «Diverse» som består av bondearbeid, fiske, skogsarbeid, fløting, skipsbygging, sjøfart, glassverk, boligforhold, bakere, snekkere, gruvevirksomhet, teglverk, stein- og jordindustri og murere.

Arkivet inneholder

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. Avdeling for arbeiderminner. (1950 - 1969)
D - Korrespondanse. Avdeling for arbeiderminner (1949 - 1972)
F - Tremasse-, cellulose- og papirindustri. Minnemateriale (1950 - 1958)
Fa - Diverse. Minnemateriale (1951 - 1969)
Fb - August Andersen - Dagbøker. Minnemateriale (1919 - 1958)
Fc - Edvard Bull - personlige notater
G - Sagbruk og høvleri. Minnemateriale (1951 - 1960)
H - Tobakk - Kristiansand, Oslo, Stavanger. Minnemateriale (1952 - 1958)
I - Fyrstikk. Minnemateriale (1952 - 1962)
J - Anlegg. Minnemateriale (1953 - 1962)
L - Tekstil. Minnemateriale (1954 - 1963)
M - Jern og Metall. Minnemateriale (1950 - 1966)
N - Skotøyindustri. Minnemateriale (1954 - 1963)
O - Bryggearbeid, Oslo. Minnemateriale (1959 - 1969)
R - Regnskap. Minnemateriale (1882 - 1948)
U - Foto, film, lydopptak - Lydbåndopptak Ole Sylten, Bindal. Minnemateriale
V - Mikrofilm av "Svartkattebok"
Z - Arbeiderminner - Avisutklipp