Hopp til hovedinnhold

Arbeiderminner

Norsk Folkemuseums avdeling for arbeiderminner ble startet opp i 1950. Avdelingens leder var historikeren Edvard Bul, lsom var ansatt som konservator på Norsk Folkemuseum 1950-63. Hensikten med arbeidet han ledet var å samle inn beretninger om arbeidsfolks levekår i Norge.

 • 1/4
  Anleggsarbeid i Vesterålen.
 • Anleggsarbeid i Trysil.
  2/4
  Anleggsarbeid i Trysil.
 • Svart-hvitt bilde av arbeidere
  3/4
  Fotografi innkommet i forbindelse med innsamlingen av Arbeiderminnene. Norsk Folkemuseum
 • 4/4
  Et arbeidslag i Tresfjord i Romsdal, 1904

Minnene er konsentrert rundt visse emner og fremstår både i skriftlig og muntlig form (lydbånd). Endel av minnene er gjengitt i publikasjonen – «Arbeidsfolk forteller».

Emnene for minneinnsamlingen er «Tremasse-, cellulose- og papirindustri», «Sagbruk og høvleri», «Tobakksindustri», «Fyrstikkindustri», «Anleggsarbeid»,«Tekstilindustri», «Jern- og metallindustri», «Skotøyindustri», samt «Diverse» som består av bondearbeid, fiske, skogsarbeid, fløting, skipsbygging, sjøfart, glassverk, boligforhold, bakere, snekkere, gruvevirksomhet, teglverk, stein- og jordindustri og murere.

Arkivet inneholder

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. Avdeling for arbeiderminner. (1950 - 1969)
D - Korrespondanse. Avdeling for arbeiderminner (1949 - 1972)
F - Tremasse-, cellulose- og papirindustri. Minnemateriale (1950 - 1958)
Fa - Diverse. Minnemateriale (1951 - 1969)
Fb - August Andersen - Dagbøker. Minnemateriale (1919 - 1958)
Fc - Edvard Bull - personlige notater
G - Sagbruk og høvleri. Minnemateriale (1951 - 1960)
H - Tobakk - Kristiansand, Oslo, Stavanger. Minnemateriale (1952 - 1958)
I - Fyrstikk. Minnemateriale (1952 - 1962)
J - Anlegg. Minnemateriale (1953 - 1962)
L - Tekstil. Minnemateriale (1954 - 1963)
M - Jern og Metall. Minnemateriale (1950 - 1966)
N - Skotøyindustri. Minnemateriale (1954 - 1963)
O - Bryggearbeid, Oslo. Minnemateriale (1959 - 1969)
R - Regnskap. Minnemateriale (1882 - 1948)
U - Foto, film, lydopptak - Lydbåndopptak Ole Sylten, Bindal. Minnemateriale
V - Mikrofilm av "Svartkattebok"
Z - Arbeiderminner - Avisutklipp

Publisering

Arbeidsfolk forteller : Norsk folkemuseums serie

Tiden norsk forlag

1953        Fra papirindustrien. Red. Edvard Bull
1955        Fra Sagbruk og høvleri.  Red. Edvard Bull
1960        Husmannsminner Red. Inger Semmingsen
1961        Renhårig slusk.  Red. Edvard Bul
1962        Jernbaneminner. Red. Aage Lunde