Arbeiderminner og Husmannsminner

Norsk Folkemuseums avdeling for Arbeiderminner ble startet opp i 1950. Avdelingen var ledet av historikeren Edvard Bull og hensikten med arbeidet han ledet var å samle inn beretninger om arbeidsfolks levekår i Norge. Innsamlingen av husmannsminner var også en del av dette arbeidet Dette arbeidet ble ledet av Ingrid Semmingsen.

Både Arbeiderminnene og Husmannsminnene omfattet også innsamling av fotografier.

I arkivet