Stue fra Årheim

Stryn i Nordfjord, ca. 1800
Bygningsnummer 071

Stua har tre rom, med stue, gang og kove. Kjernen i bygningen er laftet, mens gangens yttervegger er bygd i stavverk.

I hjørnet ved koven er det oppmurt røykovn, som er uten pipe, slik at røyken gikk ut gjennom røykåpningen midt i taket, ljoren.

Overført til museet 1911, gjenoppført 1914

 • Stue fra Stryn (Foto/Photo)
  1/1
  Stue fra Årheim i Stryn Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Nordre Berganhus Amtstidende 14. oktober 1911

 • Nordre Berganhus Amtstidende 14. oktober 1911 (Foto/Photo)

Gamle bygninger.

Med «Gudvangen» sendtes forleden fra Stryn i Nordfjorden forhenværende røgstue, som har staat i Hjelledalen og nu er kjøbt af Norsk folkemuseum i Kristiania for gjenopførelse der. Huset skal være omkring 125 aar gammelt, men det er flere gange senere flikket paa. Stilen siges at være som den brugdes i det 15de og 16de aarhundrede, og det stal nærmest være den som gir huset dets værdi. Folkemuseet siges at ha betalt 8 á 900 kr. for det.

Adskillige af malerialerne var saa medtagne, at man har maattet spjelke dem, for at de kunde ho lde sammen. Af husets indvendig materialer er det meste saa gjnnem syret af røg, at de er sorte, som om de skulde ha været i brand. Alt er medbragt, selv de vindusrammer som blev indsat, da huset i sin tid forandredes. Ogsaa de gamle heller til gruen følger med og lige saa hele den del af indboet, som med bestemthed vides ialfald at være lige saa gammelt som huset.

I Nordre Bergenhus findes der adsktillige huse med en betydelig høiere alder end dette. Paa Strømsnæs i Søndfjord er der saa ledes en bygning som er opsat i 1381. Ljorekisten til denne stue blev for omkring et halvt aarhundredes idenoverladt eller solgt til en norsk videnskabsmand. som efter sigende forærte den til en. af samlingerne i Kristiania. Da stuen eier noget efter vilde faa indsat nyljorekisle, viste træet i huset sig at være blit saa haardt, at det ikke godt lod sig bearbeide. Bygningen bestaar af svært rundtømmer, som i de mange aar er blit saa stærkt sammenfuget, at det nu vilde være forbundet med stor vanskelighed at faa det ned. Saa fortæller ialfald «Vestenfjeldsle-Ugeblad».

 • 082 Bualoft fra Nes (Foto/Photo)
  1/2
  082 Bualoft fra Nes
 • 082 Bualoft fra Nes (Foto/Photo)
  2/2
  082 Bualoft fra Nes