Årsmøte i Norsk Folkemuseums Venner

Onsdag 16. juni 2021, kl 1800

Norsk Folkemuseums Venner er 50 år i 2021, og vi hadde håpet at vi kunne være samlet fysisk på årsmøtet den 16. juni. Slik blir det dessverre ikke, fordi det fortsatt er knyttet usikkerhet til antall personer som kan være samlet innendørs og utendørs i juni. Årets årsmøte vil derfor bli avholdt digitalt. 

Dersom du ønsker å delta på årets årsmøte, ber vi om at det sendes en påmelding på epost til: venneforeningen@norskfolkemuseum.no.

Frist for påmelding settes til: 7.juni. Når du har meldt deg på, vil du få en mail med informasjon om hvordan du kobler deg på årsmøtet.

Velkommen til et digitalt årsmøte!

Dagsorden

Sak 1
Godkjenning av dagsorden
Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Sak 2
Årsberetning for 2020
Forslag til vedtak: Årsberetningen for 2020 godkjennes

Sak 3
Regnskap 2020
Forslag til vedtak: Regnskap for 2020 godkjennes

Sak 4
Styrets leder informerer

Sak 5
Kontingent 2022
Styret foreslår samme kontingent som for 2021
Forslag til vedtak: Kontingent for 2021 på kr.450 og kr.700 vedtas

Sak 6
Valg av styremedlemmer med funksjonstid på to år
Valgkomiteen legger frem forslag

Sak 7
Valg av leder med funksjonstid ett år
Valg av nestleder med funksjonstid ett år
Valgkomiteen legger frem forslag

Sak 8
Utpeke medlem og varamedlem til Stiftelsen Norsk Folkemuseums styre.

Sak 9
Valg av medlem til valgkomiteen med funksjonstid tre år
Valg av leder av valgkomiteen med funksjonstid ett år
Styret legger frem forslag til medlem av valgkomiteen

Sak 10
Valg av revisor

Sak 11
Styret legger frem forslag til Reviderte Vedtekter for Norsk Folkemuseums Venner

Årsmøteavslutning