Årsmøte og festmiddag i Norsk Folkemuseums Venner

Årsmøte onsdag 15. juni 2022, kl. 17.00, Collett-gården
Festmiddag onsdag 15. juni 2022, kl. 19:00, Gjestestuene

Vi har den glede å invitere til årsmøte for Norsk Folkemuseums venner. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer som har betalt sin kontingent senest en måned før møtet.

Saker til årsmøtet kan sendes til venneforeningen@norskfolkemuseum.no.

Frist for innsending av saker er 1.juni 2022. 

Etter årsmøtet vil det gis en presentasjon av arbeidet bak museets nyeste fortelling i Friluftsmuseet, «Jæren 1907» ved førstekonservator Siv Ringdal.

Vi runder av årsmøtet med middag i Gjestestuene. God mat og drikke vil markere at vi igjen kan samles og at Norsk Folkemuseums Venner var 50 år i 2021. Det vil bli servert treretters meny med god drikke fra vårt trofaste kjøkken TG selskapsmat, og det vil være taler, sang og musikk under middagen. Antrekk: pent. Påmeldingsfrist: 01.06.2022. Pris: kr 950,-

Det er mulig å være kun tilstede på årsmøtet, eller kun festmiddagen eller både årsmøtet og festmiddagen. Påmeldingen gjelder festmiddagen. 

Dagsorden

Sak 1

Godkjenning av dagsorden

Valg av møteleder og 2 personer til å underskrive protokollen

Sak 2

Styrets redegjørelse for 2021

Forslag til vedtak: Styrets redegjørelse godkjennes

Sak 3

Regnskap 2021

Forslag til vedtak: Regnskap for 2021 godkjennes

Sak 4

Styrets leder informerer

Sak 5

Kontingent 2023

Styret foreslår samme kontingent som for 2022

Forslag til vedtak: Kontingent for 2022 på kr.450 og kr.700 vedtas

Sak 6

Valg av styremedlemmer med funksjonstid på to år

Valgkomiteen legger frem forslag

Sak 7

Valg av leder med funksjonstid ett år

Valg av nestleder med funksjonstid ett år

Valgkomiteen legger frem forslag

Sak 8

Utpeke medlem og varamedlem til Stiftelsen Norsk Folkemuseums styre.

Sak 9

Valg av medlem til valgkomiteen med funksjonstid tre år

Valg av leder av valgkomiteen med funksjonstid ett år

Styret legger frem forslag til medlem av valgkomiteen

Sak 10

Valg av revisor

Sak 11

Eventuelle innsendte saker fra medlemmer

Årsmøteavslutning