Årsmøte for Norsk Folkemuseums Venner 15.9.2020 kl. 18.

Styret i Norsk Folkemuseums Venner inviterer til årsmøte i Collett og Cappelengården
Tirsdag 15.september kl 18.

  • Collettgården, Kirkegata 15
    Collettgården Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum


Årsmøtet for Norsk Folkemuseums Venner er åpent for alle som har betalt medlemskontingent senest en måned før årsmøtet. I motsetning til tidligere vil det i år ikke bli noen sosial samling med bevertning i etterkant av årsmøtet.

Vi vil avslutte årsmøtet med et foredrag om den kommende utstillingen TIDSROM, ved konservator Geir Thomas Risåsen.

Grunnet Coronapandemien og spesielle smitterestriksjoner har vi lagt forholdene til rette med god plass i Collett- og Cappelengården.  De fremmøtte vil bli henvist til sine plasser under kontrollerte forhold.

Vi har begrenset deltakerantallet og du bør melde deg på så for som mulig.Send epost til: Venneforeningen@norskfolkemuseum.no

Velkommen!

Årsberetning, regnskap og innkalling til årsmøtet 2020