Artikler i Museumsbulletinen

Norsk Folkemuseum åpner i 2020 utstillingen TidsRom 1600 – 1914: Borgerskap og embetsstand. Apotekerne og apotekene er en naturlig del av dette.

Farmasimuseets utstillingsutvalg har derfor skrevet en artikkelserie om apotekrelaterte emner som oppstart til utstillingen.

  • I den første artikkelen tar vi for oss apoteket som institusjon (nr 3/2018).
  • Den neste artikkelen ser nærmere på apotekeren som fagmann og samfunnsborger (nr 4/2018).

    Kommer ...

    • Apotekenes inventar, bruksgjenstander og symboler er temaet for den tredje artikkelen (nr 2-3/2019).
    • Den fjerde artikkelen tar for seg takutsmykning i apotekene og i Generalitetsgården (nr 4/2019).