B Sandens Kolonialforretning

Kolonialforretningen på Norsk Folkemuseum inneholder interiøret fra Sandens kolonialforretning i Pilestredet 55 i Oslo.

 • Kolonialen
  1/1
  Kolonialforretningen på Norsk Folkemuseum innredet i bygningen fra Vognmannsgata 9. Anne-Lise Reinsfelt

Kolonialforretninger

De første kolonialbutikkene kom ca. 1860 og erstattet krambodene. I motsetning til krambodene, som hadde varene i kjelleren, i et kammers eller en bod, var en butikk et lokale i første etasje med vindu. Varene ble synlige for kundene og rommet var utstyrt med disk som et skille mellom ekspeditør og kunde. Betegnelsen kolonialvarebutikk henspiller på at vareutvalget var dominert av importerte varer (fra koloniene).De viktigste varene var kaffe, te, sukker, sirup, mel, gryn, tobakk, vin og andre importerte matvarer, samt øl, mineralvann og hermetikk. Andre matvarer ble solgt i spesialbutikker som fiskehandel, kjøttforretning eller melkebutikk.

B. Sandens kolonialforretning

Sandens kolonialforretning i Pilestredet 55 ble dokumentert av Norsk Folkemuseum i 1962.

I tillegg til fet faste interiøret som ble benyttet til innredningen av kolonialen på museet, ble det tatt inn en rekke gjenstander, bl.a. Flere reklameplakater.

 • 1/2
  Ulf Hamran / Norsk Folkemuseum
 • 2/2
  Ulf Hamran / Norsk Folkemuseum

Reklameplakater fra Sandens kolonialforretning.

 • 1/3
 • 2/3
 • 3/3