BÅÅSTEDE – HJEMKOMST

I 2019 ble eierskapet til over 1600 gjenstander overført fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum til de samiske museene i Norge i prosjektet "Bååstede". I februar får du mulighet til å bli kjent med prosessen når vandreutstillingen BÅÅSTEDE - HJEMKOMST settes opp for visning på Norsk Folkemuseum.

  • Bildet viser et utstillingslokale med fotografier av historiske samiske gjenstander (Foto/Photo)
    Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum

Bååstede betyr "tilbake" på sørsamisk. Prosjektet innebærer at halvparten av Kulturhistorisk museums og Norsk Folkemuseums samiske gjenstander tilbakeføres til Sápmi. Her skal de ivaretas av de seks museumsenhetene som ligger under Sametingets forvaltning. De resterende 2000 gjenstandene forblir på Norsk Folkemuseum som en felles ressurs for Folkemuseet og Kulturhistorisk museum for å formidle samisk historie i hovedstaden.

For å la publikum ta del i tilbakeføringen, har Norsk Folkemuseum, Samisk Museumslag og de seks samiske museene i Norge samarbeidet om en vandreutstilling med gjenstandsfotografier, tekster og noen utvalgte gjenstander. Utstillingen forteller om samisk kultur og mangfold og gir et bilde av den rike arven som endelig kommer hjem til Sápmi.

Utstillingen åpnes på Norsk Folkemuseum fra 3. februar 2022 og vises frem til midten av august 2022.

  • Bildet er et detaljfoto av en viser til en samisk tromme (Foto/Photo)
    1/1
    Viser til tromme Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum