Back to the 80s

1980-årene er blitt historie, langsomt og umerkelig
Da de kom, var vi usikre, fryktet Orwells skrekkvisjoner.
– 1984 –
Da de var over, satt vi fortumlet tilbake
Senere flirte vi av dem, slik vi gjør av det halvgamle.
Nå er avstanden blitt større. Vi har sluttet å le.

 • Back to the 80s (Foto/Photo)
  1/1
  Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

1980-årene ble et turbotiår – et historisk byks.
Etterkrigstiden tok slutt, murene raste i Europa.
Velstanden økte, datateknologi og
medieeksplosjon blendet oss.

Historie er levde liv – våre liv.
Vi er alle del av historien. Vi er med å skape den.
Hver dag.– Hver time.

 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)

Når 1980-tallet skal beskrives er vi alle eksperter
Alle hadde vi vårt eget 80-tall, enten vi var voksne,
barn eller ungdommer.
Din opplevelse er like sann som museets.

80-årene: Så nære – Så fjerne …

Tema i utstillingen