Badstue fra Åmlid

Valle, 1600-tallet
Bygningsnummer 012

Badstua ble opprinnelig brukt til bading. Ovnen midt irommet er løst oppmurt av gråstein uten bindemiddel omkring et firkantetfyringsrom, og uten røykgang. Steinmassene holdt lenge på varmen, og ved å slåvann over fikk en damp i rommet. I Setesdal varte skikken med å bade i badstuetil inn på 1800-tallet. Selv om skikken med badstubad opphørte, ble badstuenestående fordi de også ble brukt til å tørke korn, malt og lin.

Overført til museet 1912, gjenoppført 1913