Badstue fra Åmli

Valle, 1600-tallet
Bygningsnummer 012

Badstua ble opprinnelig brukt til bading. Ovnen midt i rommet er løst oppmurt av gråstein uten bindemiddel omkring et firkantet fyringsrom, og uten røykgang. Steinmassene holdt lenge på varmen, og ved å slå vann over fikk en damp i rommet. I Setesdal varte skikken med å bade i badstue til inn på 1800-tallet. Selv om skikken med badstubad opphørte, ble badstuene stående fordi de også ble brukt til å tørke korn, malt og lin.

Overført til museet 1912, gjenoppført 1913

  • 012 Bastu fra Åmli (Foto/Photo)
    1/1
    012 Bastu fra Åmli