Badstue fra Åmlid

Valle, 1600-tallet

Badstua ble opprinnelig brukt til bading. Ovnen midt irommet er løst oppmurt av gråstein uten bindemiddel omkring et firkantetfyringsrom, og uten røykgang. Steinmassene holdt lenge på varmen, og ved å slåvann over fikk en damp i rommet. I Setesdal varte skikken med å bade i badstuetil inn på 1800-tallet. Selv om skikken med badstubad opphørte, ble badstuenestående fordi de også ble brukt til å tørke korn, malt og lin.

Overført til museet 1912, gjenoppført 1913