Hopp til hovedinnhold

By og Bygd 42: 2010

Forstenet tid

Redaktører: Morten Bing, Birte Sandvik og Kari Telste

  • Astrid Santa, Norsk Folkemuseum

Murgården Wessels gate 15 ble byggemeldt i 1865. I 1999 ble den revet, og i 2001 sto den i det ytre gjenoppført på Norsk Folkemuseum. I 2009 sto gården ferdig innredet i tre etasjer, med åtte «hjem» samt flere utstillinger. Prosjektet ble fullfinansiert av OBOS og har fått navnet «OBOS-gården ~ Wessels gate 15».

I denne årboka presenteres både gårdens bygnings- og beboerhistorie og hjemmene som er innredet på museet. Det blir gjort rede for praktiske sider ved innredningsarbeidet, slik som farge valg og hjemmets teknologi, og museumshjemmene blir tolket fra ulike perspektiv og faglige ståsteder.