By og Bygd 42: 2010

Forstenet tid

Redaktører: Morten Bing, Birte Sandvik og Kari Telste

  • By og bygd 42
    Astrid Santa, Norsk Folkemuseum

Murgården Wessels gate 15 ble byggemeldt i 1865. I 1999 ble revet, og i 2001 sto den i det ytre gjenoppført på Norsk Folkemuseum. I 2009 står gården ferdig innredet i tre etasjer, med åtte «hjem» samt flere utstillinger. Prosjektet har vært fullfinansiert av OBOS og fått navnet «OBOS-gården ~ Wessels gate 15».

I denne årboka presenteres både gårdens bygnings- og beboerhistorie og hjemmene som er innredet på museet. Det blir gjort rede for praktiske sider ved innredningsarbeidet, slik som farge valg og hjemmets teknologi, og museumshjemmene blir tolket fra ulike perspektiv og faglige ståsteder

Innhold