Hopp til hovedinnhold

By og bygd 48: 2021

Norsk Folkemuseum ved et tidsskille

Redaktør: Siv Ringdal
Redaksjon: Marit Berg og Morten Bing

Dette nummer av årboka By og bygd viser Norsk Folkemuseums status ved 125-års jubileet (2019) og presenterer prosjekter som er gjennomført siden forrige jubileum (i 1994), pågående prosjekter og tanker om  hva som skal skje på museet i årene framover.

Innhold

SIV RINGDAL, MORTEN BING OG MARIT BERG
Norsk Folkemuseum ved et tidsskille

NINA REFSETH
Koronaen og museet — ein ny sjanse? 

THOMAS BLOCH RAVN
Se tilbage, se ud, se frem. En hilsen fra Den Gamle By til Norsk Folkemuseum i forbindelse med 125-året for museets grundlæggelse

MARIE FONGAARD SEIM
Utstillingen TIDSROM 1600—1914. Tingene, menneskene og verden

BIRTE SANDVIK OG MORTEN BING
Hjem på museum — fiksjon og fakta

SIV RINGDAL
Men minnene flyttet ikke med. Søsknene fra Lende skrives inn i sitt gamle hjem

HAAKON HARRISS
Fotografiet som historieforteller. Norsk Folkemuseum sett gjennom fotografns linse

LINNEA HÆGELAND
Dropsene i Kolonialen

LARS OLAV FUNSETH MUREN OG TRUDE HAALAND
Vennligst rør! Sansesjokk i Sagastua?

ELSE PLAHTER ROSENQVIST OG HEGE RØD SEGERBLAD
Fra forvirring til formidling. Arkivet på Norsk Folkemuseum de siste 25 årene

JANNE WERNER OLSRUD OG LINNÉA BERG BJÖRK
Relasjonell dokumentasjonspraksis. Om Primus’ potensial for dokumentasjon av museale objekters forbindelser

INGER LISE ERIKSEN OG GJERTRUD SÆTER
Norsk Farmasihistorisk Museum — et dugnadsprosjekt 

MOGENS WITH
Raulandstua. Bygningsarkeologiske spor etter en oppstadvev?

JAN TORE SØRSDAL OG MONICA MØRCH
Bygdø Kongsgård og Norsk Folkemuseum

MONICA MØRCH
Revitaliseringsprosjektet «Kong Oscar IIs Samling» — store planer

INGER JENSEN
Fortellinger om Norge — et nasjonalmuseum for fremtiden?