By og bygd 48: 2021

Arbeidstittel
Folkemuseet ved et tidsskille

Redaktør: Siv Ringdal
Redaksjon: Marit Berg, og Morten Bing

Neste nummer av årboka By og bygd er planlagt utgitt på nyåret 2021. Artiklene vil vise Norsk Folkemuseums status ved 125-års jubileet (2019) og presentere prosjekter som er gjennomført siden forrige jubileum (i 1994), pågående prosjekter og tanker om  hva som skal skje på museet i årene framover.

  • Folkemuseet mot et tidsskifte
    1/1

Bidragsytere

Thomas Bloch Ravn
Marie Fongaard Seim
Haakon Harris
Linnea Hægeland
Morten Bing og Birte Sandvik
Siv Ringdal
Lars Olav Muren og Trude Haaland
Else Rosenquist og Hege Rød Segerblad
Janne Werner Olsrud og Linnea Björk
Inger Lise Eriksen og Gjertrud Sæter
Mogens With
Monica Mørch og Jan Tore Sørsdal
Monica Mørch
Inger Jensen