By og Bygd 28: 1979-1980

1700-årene

Redaktører: Trond Gjerdi. Anne Kjellberg og Gerd Aa. Rosander

Innhold

  • By og bygd 28

Jon Birger Østby:
Kobbertøy forteller bergverkshistorie

Jon Birger Østby:
En messinglykt og en kobberslager fra 1700-tallet

Jorunn Fossberg:
Gullsmedler i Telemark i 1700-årene

Carsten Hopstock:
Om kanoner og porselen

Anne Kjellberg:
«Religion og dyd — retskafenhed og flid»

Dag Feldborg og Erling Skaug:
Et sjeldent rutegulv fra 1700-årenes Christiania

Astrid Bugge:
Noen engelske Spitalfields-silker på norske bondegårder

Inger Lise Christie:
Dåpslinder fra Østerdalen

Trond Gjerdi:
Reidar Kjellberg 19. mai 1904-22. februar 1978

Norsk Folkemuseums utstillingsvirksomhet
Årsmelding for Norsk Folkemuseum 1978
Årsmellding for Norsk Folkemuseum 1979
Noen skrifter fra Norsk Folkemuseum og museets medarbeidere
By og bygds medarbeidere