By og Bygd 29: 1981-1982

Fra barnas verden

Redaktører: Trond Gjerdi. Anne Kjellberg og Gerd Aa. Rosander

Innhold

  • By og bygd 29

Inger Lise Christie:
Spebarn i «linde og reiv»

Anne Kjellberg:
Som mor, så datter. I finstas hos fotografen i 1860-årene

Jorunn Fossberg:
«Magdalena Elselena Wensels Portret . . . »

Turid Bretteville:
Historien om Lillegull og Anne

Kari-Bjørg Vold Halvorsen:
Litt om leiketøy i eldre tid

Bjarne Rogan:
Skysskaren — barn eller voksen? Hva bilder og reiseskildringer kan fortelle

Gerd Aarsland Rosander:
Matrosdrakten — en «Evergreen» i barnedrakten . .

Norsk Folkemuseums utstillingsvirksomhet
By og Bygds medarbeidere
Noen skrifter