By og Bygd 30: 1983-1984

Festskrift til Marta Hoffmann

Redaktører: Trond Gjerdi. Anne Kjellberg og Gerd Aa. Rosander

Da førstekonservator dr.philos. Marta Hoffmann fylte 70 år 10. juli 1983, markerte Norsk Folkemuseum dette med å sende ut «By og bygd» bind 30 som et festskrift til henne. På denne måten ønsket museet å takke Marta Hoffmann for verdfull innsats i 40 år (1940-1980).

Innhold

  • By og bygd 30

Halvard Bjørkvik:
Føreord

Trond Gjerdi:
Marta Hoffman

Peter Anker:
Retardering eller renessanse?
Om draker og rabarbrablader i 16-1700-årenes folkelige kunsthåndverk

Gösta Berg:
Sätt att sitta utan sto1

Inger Lise Cbristie:
Brikkevevde bånd i Norge.
Levende tradisjon og glemte teknikker

Inger Estham:
Ur kyrkornas kuriosakabinett.
Anteckningar om några mässhakprydnader frå Ostindien

Jorunn Fossberg:
Baard gullsmed i Fredrikstad

Trond Gjerdi:
Håndverksmessig mesterskap
Arbeidstegninger til mesterprøven i møbelhåndverket

Elsa E. Guđjónsson:
Nogle bemærkninger om den islandske vægtvæv, vefstaôur

Randi Johannessen:
Kinesisk porselen og trollregnskaper

Anne Kjellberg:
«it par bundingshoser sorte!»
Bidrag til strikkingens historie i Norge

Arnold Lühning:
Fem håndverkere og ett kjøretøy.
Refieksjoner om den schleswig-holsteinske vogn

Mary Mikalsen:
Greneveving.
En levende tradisjoni Manndalen

Sigrid Müller-Christensen:
En persisk brokade fra Domkirken i Augsburg

Margareta Nockert:
Mässhaken från Röldal

Holer Rasmussen:
En Alborgjomfrus forbrug i sidste fjerdedel af 1600-årene

Ingrid Semmingsen:
Noen brevglimt av norske kvinners liv i Amerika

Bjarne Stoklund:
Kove, svale og skot.
Udskudshuse i Vestnorge, i Nordjylland og på Færöerne

Sigfrid Svensson:
Leksaker — fornsaker

Marit Wang:
Museumsmysterier

Elisabeth Gran.
Marta Hoffmanns forfatterskap

By og Bygds medarbeidere