By og Bygd 31: 1985-1986

Redaktør: Halvard Bjørkvik

innhold

  • By og bygd 31

Roar Hauglid:
Stue og barfrø Østerdalene

Anne Kjellberg:
Rutevevde tekstiler fra Vest-Agder

Janike Sverdrup Ugelstad:
Banke hvitt — mangle glatt

Inger Lise Christie:
Høne — and — orre. En gruppe fugleformede ølkar

Lajos Juhasz:
Possementmakere i Christiania

AagotNoss:
Folkedrakter i Noreg i andre halvdel av dt 19. århundret

Anne Kjellberg:
To silketøyer og et stempel

Morten Bing:
Den norske harpa

Brit Bauge:
Lappe teknikk hos samene

By og Bygds medarbeidere