By og Bygd 32: 1987-1988

Festskrift til Arne Berg

Redaktør: Halvard Bjørkvik

Førstekonservator, arkitekt Arne Berg fylte 70 år 23.januar 1987. Han kom til Norsk Folkemuseum som konservator i april 1949 og ble førstekonservator året etter, og ved Hilmar Stigums avgang i 1969 overtok han som leder av Friluftsmuseet. Han trakk seg tilbake ved oppnådd aldersgrense i januar 1984.

Innhold

  • By og bygd 32

Halvard Bjerkvik:
Arne Berg 70 år

Halvor Landsverk:
Tradisjon omkring bur og loft i norske gardstun

Claus Ahrens:
Archåologische Rekonstruktionen

Gösta Berg:
Barfrøstugans härkomst. Ett diskussionsinlågg

Hordur Agustsson:
Det norske hus i Stykkisholm

Frode Kirk:
Den sønderjydske hjelm. Et eksempel på dansk træbygning

Bo Lönnquist:
Drakskepp og runslingor. Något om vikingaromantik i sekelskiftets Finland

Aagot Noss:
Med ein fot i mellomalderen. Vadmålsokkar og annan slag fotbunad i Tinn i Telemark

Jon Birger Østby:
C. P. Larsens gjørtlerverksted — en tradisjonsrik håndverksbedrift

Carsten Hopstock:
En museumsmontering i 1987

Anne Kjellberg:
Mannsdrakt i Drammen i 1860-årene. Motedrakt — hverdagstøy

Inger Lise Christie:
Gjenstander som grunnlag for forskning og formidling

Berit Solhaug:
Arne Bergs forfatterskap

By og Bygds medarbeidarar