Hopp til hovedinnhold

By og Bygd 33: 1989-1991

Budalen

Redaktør: Gerd Aarsland Rosander

Denne årboka er resultat av Norsk Folkemuseum feltarbeid i fjellbygda Budalen i  Trøndelag sommeren 1987. 

Som nasjonalt museum har Norsk Folkemuseum hele landet som arbeidsfelt. På 1980-tallet hadde museets innsamling og dokumentasjon blitt mer og mer konsentrert om Oslo og nærliggende områder på Østlandet. Museet ønsket derfor å gjennomføre et prosjekt i en annen del av landet. Vanligvis hadde museets ansatte reist alene eller et par sammen på feltarbeid. Men sommeren 1987 ville man forsøke å reise flere sammen. På den måten kunne man samarbeide om forberedelse og gjennomføring, og lettere søke råd hos hverandre både under innsamling og under bearbeiding av materialet.

Innhold

Erik Rudeng:
Forord

Jon Birger Østby:
Innledning - Feltarbeid i Budalen sommeren 1987
.
Kari-Bjørg Vold Halvorsen:
Husflid som attåtnæring

Anne Kjellberg:
Strikking i Budalen

Jorunn Fossberg:
John Hansen Budalsplads, fargerhåndverket og trykk på tøy

Anne Kjellberg:
Tepper i skillbragd og tavlebragd fra Budalen

LeifPareli:
Spor etter samer i Budalsfjella

Jon Birger Østby:
Gravøl og gjestebudskost i Budalen i manns minne

Kari-Bjørg Vold Halvorsen :
Bensau, eit spel med gamle aner

Jon Birger Østby:
Bygdehåndverkeren John Hansen Budalsplads

Informanter
By og Bygds medarbeidere