By og bygd 34: 1996

Nansen
Ved to århundreskifter

Redaktører: Olav Christensen og Audhild Skoglund

ET UVANLIG LIV

Artiklene i denne boken kaster nytt lys over Nansens livsinnsats og hans betydning for ettertiden. De 22 bidragsyterne, født mellom 1899 og 1971, har alle særlige forutsetninger for sine artikler. Til grunn ligger forskning, men også forfatterskap, diplomati, humanitært hjelpearbeid og arktisk erfaring. Boken utkom i forbindelse med den største utstillingen om Fridtjof Nansen som var laget til da. Nansen-utstillingen ble vist på Norsk Folkemuseum 10.10.96-01.09.97.

  • Nansen NF.09060-093
    1/1
    Fridtjof Nansen Anders B. Wilse / Norsk Folkemuseum

Innhold

Forord
Opptakt

Innledning til antologien
Erik Fosnes Hansen: Strømmen under isen

Etter Nansen
Helge Ingstad: En lysende føregangsmann
Thor Heyerdahl: Forbildet
Arne Næss: Min Nansen
Johann Olav Koss: I sportsåndens forlengelse
Monica Kristensen: Møte med Nansen
Erling Kagge: De gamle gutta

Del I: Bakgrunn og forutsetninger
Erik Rudeng: Den gjenfødte sagahelt
Olav Christensen: Vinterveien

Del II: Kultur og identitet
Tor Bomann-Larsen: Sporet f ra ødemarken
Bodil Stenseth: Lysakerkretsen
Øystein Sørensen: Å skape sitt eget bilde

Del III: Møte med «De andre»
Harald Dag Jølle: Eskimoliv — det gode liv i nord?
Jørgen Lorentzen: Kjønnets under: Nansen på isen
Hans Fredrik Dahl: Ideen om Russland

Del IV:Vitenskap og oppdagelse
Geir Hestmark: Nansen - «Vitenskaperen»
Nils Roll-Hansen: Ved biologiens forskningsfront

Del V: Diplomati og politikk
Jan Egeland: Nansen og norsk utenrikspolitikk
Roald Berg: Diplomati 1905-1918
Andreas Norland: Fedrelandslagets Høvding

Del VI: Liwssyn og humanitær innsats
Bjørn Egge: «Nestekjærlighet er realpolitikk!»
Bernt Hagtvet: Det glemte folket
Arne Chr. Stryken: Livs- og samfunnssyn