By og Bygd 35: 1998

Nye hjem. Bomiljøer i mellomkrigstiden.

Redaktører Morten Bing og Espen Johnsen

Boligidealer og boskikk i endring

Mellomkrigstidens rasjonelle og progressive syn på hjemmets utforming og bruk vakte både begeistring og motstand. I boka belyser 19 forfattere temaet og presenterer periodens karakteristiske boformer: Fra forstedenes hageby-bebyggelse med rekkehus, firemannsboliger og villaer, til den sentrumsnære byboligen med storgårdskvartaler, hybelhus og boligblokker. Foreningsvirksomhet og utstillinger blir trukket frem som viktige møtesteder for spredning av nye boligidealer. Boka er resultat av nettverksprosjektet «Menneske og bomiljø», som har vært ledet av Norsk Folkemuseum og støttet av Norges forskningsråd.

Mellomkrigstiden - ved reisens begynnelse

Innledning – Nye hjem i mellomkrigstiden
Morten Bing og Espen Johnsen

En moderne tid
Boligreformer med sosiale pretensjoner
Fra herskapelighet til saklighet
Møbler og interiør i endring

Del 1: Bolig og byplan

Byplan, bolig og landskap
Helga Stave Tvinnereim>

Boligens plass i Harald Hals’ generalplan fra 1929
Siri Skjold Lexau

Fra idealisme til realisme
Anne E. Hals

Del 2: En moderne tid og en ny livsform

CarI W.Schnitler
Karl Hoel

Nye møbler for nye hjem
Espen Johnsen

Østkantutstillingen
Morten Bing

Boliger med service
Lene Schmidt

Elvegaten 18
Kerstin Gjesdahl Noach

Det elektrifiserte hjemmet
Liv Rarnskjær

Del 3: Den jevne bolig

Fra leiegård til selvbyggerhus
Petter Tønder Jakobsen

Holtet haveby
Michael Hopstock:

Firemannsboligen og Sverre Pedersen
Kerstin Gjesdalil Noach

Modernisering av bolighus på Iandsbygda
Nils Tore Selseth

Et byggmesterhus fra Lillehammer
Kåre Hosar

Sinsen
Ase Flatabø Egeland

Del 4: Middelklassen og det øvre borgerskapets boform

Frederik Stangs gate 22: Villa for en jobber
Hans Egede-Nissen

Leif Grungs bungalow
Espen Johnsen

Funksjonalisme og dagligliv i Østfold
Torill Wyller

Middelklasseleiligheten
Hallvard Trohaug

Tysk Siedlung til en bemidlet overklasse?
Brit Råstad

Farger, hus og hage
Eirik T. Bøe

Undersøkelsen «Mitt første hjem»
Morten Bing

I blokk på Sinsen — 1936
Ida Eng

Et Stenberghus i Østre Bærum – 1938
Birgit Paulsen

Hus og bomiljøer i mindre byer
Espen Johnsen