Hopp til hovedinnhold

By og Bygd 36: 1999

Folkekunst

Redaktør: Arnfinn Engen

Stolt, fargeglad, fantasirik full av skaperglede – er den norske folkekunsten slik? Lever folkekunsten videre i dag og i tilfelle hvordan?

I denne boken vil leseren oppleve hvordan vår tids tolkninger og synsmåter gir en fornyet forståelse av den folkelige kunstens særpreg, dens brukere, utøvere og arbeidsmåter.Flere av folkekunstens sentrale verk blir presentert. Nyere teoretiske perspektiver er anvendt for å finne nye svar på gamle spørsmål. Ett av dem er: Hvordan definerer vi egentlig folkekunst i dag?

Norsk Folkemuseum ønsker med denne boken å rette søkelyset mot de frodigste delene av den norske kulturarven.

Bakgrunn - forskningshistorie- teori

I nasjonsbyggingens tjeneste.
Forskning – fortolkning –formidling av norsk folkekunst
Peter Anker

Den økonomiske og sosiale bakgrunn for folkekunsten.
Særdrag ved det norske samfunnet da folkekunsten vart skapt
Halvard Bjørkvik

Teoretiske perspektiver på folkekunst- og estetikkbegrepet
Ragnar Pedersen

Rosemåling og dekorativ maling

Det folkeligebiletspråket. Eit perspektiv på folkekunstens ikonografi
Nils Georg Brekke

Kriterier for evaluering, klassifisering og attribuering av dekorativ malerkunst.
Bør – og kan vi – utvide begrepsapparatet?
Jon Brænne

De fire årstider få Hesselberg gård.
En diskusjon om funksjon og intensjon i et verk fra 1700-tallet.
Janike Sverdrup Ugelstad

Interiørdekor i hjemmene nord i Østerdalen fra 1740- til1840-tallet
Ingeborg Reitan

Hva er den såkalte Sjøliemalingeng
Vegard Lie

Rosemåling som handverk i Gudbrandsdalen
Tord Buggeland

Dekorasjons- og rosemalere fra Numedal
Haakon Graffer Livland

Treskurd i folkekunsten

Brugdebenker i Setesdal. 
En undersøkelse av form, dekor, funksjon og mening
Inger Lise Christie

Lars Kinsarvik. Skaparen av «den norske stilen» i treskjeringa 
Arnfinn Engen

Folkekunstens mangfald

«Vor folkekunst vor bygdekultur — vor vaskeegte bondekultur» .Om folkekunst og fortolking, nasjonalisme og nyskaping 
Anne Britt Ylvisåker

«Et enfoldikt arbeyde» og en gruppe lysestaker fra Østerdalen
Jon Birger Østby

Samling som lek og skapende virksomhet. Om ting, metamorfose og komposisjon
Bjarne Rogan