«Bergensporten»

Kopi av Stadsporten i Bergen. Oppført 1900
Bygningsnummer 301

  • Hovedinngangen til Norsk Folkemuseum med to heiste flagg
    Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum

Stadsporten i Bergen ble bygd 1628- 1645. Øverst i gavlen på innsiden av porten ståir kong Christian IVs monogram. Klebersteinsbuen på utsiden har Bergens byvépen. Relieffet over viser at grunnsteinen til den originale porten ble nedlagt «Ao 1628 den 6. Augustie» av lensherren Oluf Parsberg. Porten ble reist som inngang til «Den Kulturhis- toriske Utstilling» som ble arrangert i 1901 på Norsk Folkemuseums nyinnkjøpte eiendorn. Porten er det eneste som er igjen av museumsbygningene fra museets første år.