Bilder av boskikk

Både under arbeidet med innredningen av «OBOS-gården – Wessels gate 15» og museets forskning på hjem og boskikk har foto vært en viktig kilde. Her er noen eksempler på fotografier av hjem hentet fra Norsk Folkemuseums samling.

Fotografier av hjem

 • viser konkret hvordan et individuelt hjem har sett ut, i det minste i det øyeblikket det ble fotografert.
 • er følge av en bevisst handling. Hva som er fotografert, hva som ikke er fotografert, hvordan det er fotografert og hvordan det ikke er fotografert, er resultat av en konvensjon for hvordan hjem skal se ut og avbildes. Fotografier er derfor et bilde av skikk, men også et bilde av ideal.
 • er levning etter en praksis. Å fotografere hjem eller familien i hjemmet er et uttrykk for en hjem- og familieideologi 

Bergstien, Drammen 1907-8

 • 1/4
  Gabriel Wilhelm Kielland / Norsk Folkemuseum
 • 2/4
  Gabriel Wilhelm Kielland / Norsk Folkemuseum
 • 3/4
  Gabriel Wilhelm Kielland / Norsk Folkemuseum
 • 4/4
  Gabriel Wilhelm Kielland / Norsk Folkemuseum

Bygdø Allé 19, Oslo, 1933

 • Alf og Christine Bjerckes hjem
  1/5
  Alf og Christine Bjerckes hjem O. Væring / Norsk Folkemuseum
 • Alf og Christine Bjerckes hjem
  2/5
  Alf og Christine Bjerckes hjem O. Væring / Norsk Folkemuseum
 • Alf og Christine Bjerckes hjem
  3/5
  Alf og Christine Bjerckes hjem O. Væring / Norsk Folkemuseum
 • Alf og Christine Bjerckes hjem
  4/5
  Alf og Christine Bjerckes hjem O. Væring / Norsk Folkemuseum
 • Alf og Christine Bjerckes hjem
  5/5
  Alf og Christine Bjerckes hjem O. Væring / Norsk Folkemuseum

Bilder av boskikk

 • Mennesker og ting arrangeres på en måte som både forvandler hjemmet til et fotoatelier, og som samtidig presenterer hjemmet som familielivets fysiske manifestasjon. 
 • Fotografiet viser hjemmet og familien slik det bør være, men ikke nødvendigvis slik det er. 
 • Fotografen har hatt en intensjon med bildet – det er et eksplisitt uttrykk for hjemideologi og boskikk, men bildet har også detaljer som er implisitt – ikke tilsiktet av fotografen,  og avspeiler derfor både ideologi, skikk og individuell praksis.   

Maridalsveien 174, Oslo, 1951

 • Norsk Folkemuseums byundersøkelser 1951.
  1/3
  Norsk Folkemuseums byundersøkelser 1951. Staale Sinding-Larsen / Norsk Folkemuseum
 • Norsk Folkemuseums byundersøkelser 1951.
  2/3
  Norsk Folkemuseums byundersøkelser 1951. Staale Sinding-Larsen / Norsk Folkemuseum
 • Norsk Folkemuseums byundersøkelser 1951.
  3/3
  Norsk Folkemuseums byundersøkelser 1951. Staale Sinding-Larsen / Norsk Folkemuseum

Dælenenggata 30, Oslo, 1951

 • Kjøkken i Dælenenggata 30
  1/2
  Norsk Folkemuseums byundersøkelser 1951. Staale Sinding-Larsen / Norsk Folkemuseum
 • Norsk Folkemuseums byundersøkelser 1951.
  2/2
  Norsk Folkemuseums byundersøkelser 1951. Staale Sinding-Larsen / Norsk Folkemuseum

Fotografiet kan være …

 • En konkret beskrivelse av et hjelm
 • En presentasjon av boskikk og hjemidealer
 • Et resultat av en handling som i seg selv er uttrykk for familie- og hjemideologi

Nordstrand, Oslo 1957

 • Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15
  1/3
  Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15 Arne Hilde / Norsk Folkemuseum
 • Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15
  2/3
  Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15 Arne Hilde / Norsk Folkemuseum
 • Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15
  3/3
  Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15 Arne Hilde / Norsk Folkemuseum

Fredrikstad, slutten av 1950-tallet

 • Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15
  1/5
  Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15 Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum
 • 2/5
  Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum
 • 3/5
  Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum
 • 4/5
  Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum
 • 5/5
  Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum

Wessels gate 15, Oslo, ca. 1960

 • Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15
  1/3
  Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15
 • Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15
  2/3
  Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15
 • Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15
  3/3
  Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15

Havreveien 49, Manglerud, 1964

 • Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15
  1/4
  Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15 Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum
 • Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15
  2/4
  Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15 Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum
 • Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15
  3/4
  Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15 Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum
 • Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15
  4/4
  Innsamlet i forbindelse med Wessels gate 15 Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum

Wessels gate 15, Oslo, 1979

 • Tove Kvalstad og Ola Ulsets stue i Wessels gate 15, 1979
  1/1
  Tove Kvalstad og Ola Ulsets stue i Wessels gate 15, 1979 Jan Larssen. / Bonyttarkivet/Norsk Folkemuseum

Det retusjerte hjemmet

Uavhengig av om fotografiet er tatt 

– for å fryse et minne
–som resultat av ulike former for dokumentasjon
– for å publiseres som reportasje, eller
– i forbindelse med boligsalg

Uavhengig av om fotografiet er tatt av 

– et familiemedlem eller av
– en profesjonell fotograf

vil ofte presentasjonen av hjemmet være et resultat av en «styling» av hjemmet før det fotograferes.