Hopp til hovedinnhold

Stue fra Bjørnebergstølen

Hemsedal, ca 1790
Bygningsnummer 113

Stua har stue og kammers. Hele stua er rosemalt og overstrødd med muntre figurscener, rokokkoskjell og små blomster. Malingen er fra 1792. Det skal være den lokale rosemaleren, dikteren og felespilleren Kristen Hulebak som har dekorert stua på denne måten.

Etter tradisjonen skal det ha vært i kjelleren under denne stua at feleslåtten «Fanitullen» for første gang ble spilt av Fanden selv. Jørgen Moe satte senere ord på denne slåtten om «et blodig bryllup i Hemsedal ensteds».

Overført til museet 1923, gjenoppført 1925

  • 1/1
    Hans Aall med venner på Bjørnbergstølen før stua ble flyttet til museet. Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum
  • 1/2
    113 Stue fra Bjørnebergstølen
  • 2/2
    113 Stue fra Bjørnebergstølen

Fanitullen

I hine hårde dage da øldrikk og svir,
hallingdølens knivblad satt løst i hans slir,
da kvinnene til gilde bar likskjorten med
hvori de kunne legge sin husbonde ned.

Stod der et blodig bryllup i Hemsedal ensteds,
hvor lek og dans var tystnet og karene slo krets.
Ti midt på gulvets tilje i den mannslagne ring
stod to med dragne knive og et belte spent ikring.

— Jørgen Moe