Hopp til hovedinnhold

Boskikk

Studier av hjem og boskikk har stått sentralt i Norsk Folkemuseums forskning gjennom mer enn 100 år, ikke minst med økt innsats i de siste 25 åra.

... hjemmene i de forskjellige tider og de forskjellige landsdeler. Intet giver som disse, særlig populært set, et levende billede av vore forfedres sociale liv, av deres nedefter tiderne skiftende smak og det præg denne har givet deres hjem, i det hele taget av de omgivelser, hvori de tilbragte den største del av sit liv.

Hans Aall 1915

Boskikk – en definisjon

  • Boskikk i Oslo på 1960-tallet. Stua hos familien Hannevik på Manglerud i Oslo, 1964. Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum

«Boskikk kan defineres som kollektive og over tid overførte normer for innredning og bruk av boligen, og hvordan disse normenes uttrykkes i konkret atferd. Boskikken kan sees som en viktig del av normene for hvordan dagliglivet organiseres. Boskikk omfatter både de tekniske, formale og funksjonelle sider av boligen og bohavets utforming, de sosiale aspekter ved boligens bruk, og de holdninger og verdier som er knyttet til hjemmet.» – Morten Bing 2001.