Hopp til hovedinnhold

Bundingen gir glede

Utstillingen, som var ledd i markeringen av Den Norske Husflidsforenings 90-års jubileum, ble til etter initiativ fra foreningen, som på denne måten ønsket å trekke strikkingen som teknikk, og de mange produsentene som hadde levert strikkevarer til Husfliden gjennom årene, fram i lyset.

  • Setesdal i strikket kofte. Fotografi brukt i utstillingen. Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum

Strikking var et emne som lenge hadde vært av interessert på Norsk Folkemuseum, og museet sa derfor med glede ja til å lage en utstilling i samarbeid med Den Norske Husflidsforening. 

Utstillingen ga spredte glimt av strikkingens historie, som ennå ikke på langt nær var ferdig utforsket. Det ble ikke gjort forsøk på å dekke hele landet eller alle områder hvor strikking har vært benyttet. Med utgangspunkt i Folkemuseets egne samlinger, noen få innlånte gjenstander og Husflidens modeller, valgte man å belyse enkelte områder innenfor strikkingens historie og anvendelsesområder. 

I tillegg til en gjenstandskatalog, ble det til utstillingen utarbeidet et hefte med en kortfatter historikk om strikking og en beretning om Husfliden og foreningens strikkersker. 

Ansvarlig for utstillingen var en komité bestående av representanter fra Den Norske Husflidsforening, Anette Solberg Andresen og Tone Paulsen, og fra Norsk Folkemuseum, konservatorene Anne Kjellberg og Aagot Noss, museumslektor Gerd Aarsland Rosander og tekstilkonservator Gunvor Schonning.

  • 1/1
    Fra utstillingen «Bundingen gir glede». Norsk Folkemuseum