Hopp til hovedinnhold

Byavdelingen

Den første permanente utstillingsbygningen, som skulle romme «Byavdelingen» , åpnet for offisielt 24. juni 1914.

 • 1/1
  Bysamlingen 1914. Tidens Tegn 10.5.1914.

1914

Utstillingen skulle vise møbler og bohave fra borgerskap og embetsstand i Norge fra 1500-tallet til tidlig 1800-tall, og var en stilhistorisk vandring fra renessanse til empire. Utstillingen innehold også den gamle stortingssalen, og originalrom fra Christiania, Arendal og Solør.

I de første årene var «Den kulturhistoriske hundreaarsutstillingen, som tok for seg tiden 1814-1914 en egen avdeling i bygningen, men etter noen år ble den en integrert del av Byavdelingen.

I årene som fulgte i ble det gjort  en rekke større og mindre endringer og utskifting av gjenstander i utstillingen.

 • 1/1
  Empirerommet, fotografer ca. 1916. Norsk Folkemuseum

«Utviklingen av den norske hjemkultur i byerne følger i store træk de almindelige europæiske kulturstrømninger. Det gamle middelalderske tømmermandsmøbel med de tunge former, sammenbundet med solide jernbeslag gaar over i renæssansens snekkerkunst med rammeverk og fine profiler. Renæssansens og barokkens ornamentik kommer over paa møbelflaterne, imellem diskret og fint, imellem overstadig rikt. Indflydelse fra Tyskland og Holland sporer man meget tydelig. Med det attende aarhundrede kommer en lysere og langt festligere tone over hjemmene og over møblerne. Foruten utskjæringerne faar vi farverne, de kostbare indlægninger, de fine stoffer og forgyldingen. Man sporer her tydelig en fransk indflydelse, som hos os adskillig opveies av den engelske indflydelse med sine sterke og særpragede former og de solide træsorter mahogny, valnøtt og jacaranda.»
– Illustrert fører 1914

1919

 • 1/2
  Renessanserommet i Byavdelingen 1919. Norsk Folkemuseum
 • 2/2
  Barokkrom i Byavdelingen 1919 Norsk Folkemuseum

Dagens Nytt 24. mai 1919

«Men det som tiltrækker sig størst Opmerksomhet er utvilsomt de to gamle Take, hvorav det ene skriver sig fra de gamle Kirkedepartement, og det er annet fra Kongens Gate 5, og som nu er overflyttet til Folkemuseet. [...] 

Mellem Bjelkene er Taket inddelt i Felter, hvor der  foruten Blomster, Blad, Frukt og Fugler finnes yallegoriske Fremstillinger av de syv Kardinaldyder: Tro, Haab, Kjærlighet, Retfærdighet, Klokskap, Tapperhet og Maatehold. [...] 

Det er stor Likhat med Taket fra Kongens Gate 5, som også er fuldt førdig. Dette Tak har istedenfor Aarstidene allegoriske Fremstillingen av de fire verdensdele og er datert 1662. Taket skyldes utvilsomt samme Mand, som har stavet fuldt på Høide med de dygtigste, og man maa helt nedover til Tyskland for at fidne noget tilsvarende.»

1938

I 1938, samtidig med montering av utstillingen i de nye bygningen rundt torget,  gjennomgikk «Bysamlingen» (som den nå ble benevnt) en større nymontering. Men hovedtrekkene og utformingen av utstillingen ble beholdt. Reidat Kjellberg var ansvarlig for nymonteringen.