Bygdekultur

En stor del av Norsk Folkemuseums samling dekker bygdekultur. Fra folkekunst til hus, innbo og jordbruksredskap: Alt fra ølboller og mangletrær til senger og skap, til ljåer, sigder, harver og ploger. Bygdesamlingen omfatter også «Landsbygda» som er den største delen av Friluftsmuseet.

Eksempler på gjendstandsgrupper

Siv Ringdal er konservator for bygdekultur