Bygdø Kongsgård

Avdelingen har først og fremst ansvar for drift og forvaltning av gårdsbruket på eiendommen Bygdø Kongsgård, men har også og drift og vedlikehold av hager og historisk landbruk på avdeling Norsk Folkemuseum.

Jan Tore Sørsdal

Avdelingsdirektør/forvalter

Har ansvaret for forvaltning og drift av Bygdø Kongsgård. Er medlem av Stiftelsens ledergruppe og leder for avdeling Bygdø Kongsgård

Gard Anstensrud

Museumsbonde

Har ansvaret for drift og planlegging av det historiske landbruket i friluftsmuseet.

Mari Bjørnsrud-Gabrielsen

Formidlingsansvarlig

Har ansvaret for utvikling og drift av formidlingstilbudet på Bygdø Kongsgård og gjennomfører omvisninger for grupper, med hovedvekt på barnehager og skoleklasser.

George Chioko

Gartner

Arbeider med drift og vedlikehold av hageanlegg og grøntarealer i friluftsmuseet og på Bygdø Kongsgård.

Per Dannevig

Landbruksmedarbeider

Arbeider med drift av besøksfjøset og stallen på Bygdø Kongsgård

Gudrun Guldal

Fjøsmester

Har ansvar for storfeholdet og melkeproduksjon på Bygdø Kongsgård.

Rune M Hanssen

Agronom

Har ansvaret for jordbruksdriften på Bygdø Kongsgård og oppfølging av forskjellige matjord og kompostrelaterte prosjekter

Harald Hilsen

Agronom

Har ansvaret for arrangementer, utleie og produktutvikling på Bygdø Kongsgård.

Helge Hovland

Landbruksmedarbeider

Arbeider med det historiske landbruket i friluftsmuseet.

Marianne Leisner

Driftsansvarlig Gartneriet

Har ansvaret for driften av Gartneriet på Bygdø Kongsgård.

Helle Fredrikke Rød

Gartner

Arbeider med drift og vedlikehold av hageanlegg og grøntarealer i friluftsmuseet og på Bygdø Kongsgård

Thor Risinggård

Landbruksmedarbeider

Arbeider med landbruk og hagebruk i friluftsmuseet og på Bygdø Kongsgård.

Lena Skjørstad

Agronom

Arbeider med melkeproduksjon og storfeholdet på Bygdø Kongsgård.

Erik Andre Sørum

Gårdsfullmektig

Er nestleder i avdelingen og har ansvaret for den daglige driften av gårdsbruket på Bygdø Kongsgård.

Ole-Magnar Valaker

Landskapspleier

Har ansvaret for skjøtsel av kulturlandskapet på Bygdø Kongsgård

Stein Sunde

Museumsgartner

Har ansvaret for drift og vedlikehold av hageanlegg og grøntarealer i friluftsmuseet og på Bygdø Kongsgård.

Sidsel Rebecca Løvåsen Wivelstad

Rideinstruktør

Har ansvaret for rideundervisningen på Bygdø Kongsgård. Har også ansvaret for Bygdø Kongsgårds hjemmesider og visuell profil