Christian IIIs bibel

Ukjent brukssted.
Trykket i København i 1550.
NF.1907-0227

 • Bibel fra 1550
  1/1
  Norsk Folkemuseum

For Martin Luther var det av avgjørende betydning at befolkningen fikk mulighet til å tilegne seg Skriften på sitt eget språk. Christian IIIs bibel var den første fullstendige bibelutgaven på dansk. Den baserte seg hovedsakelig på en tysk oversettelse av Luther selv fra 1545 og var utstyrt med 92 tresnitt laget av kunstneren Erhard Altdorfer.

Av de ca. 3000 eksemplarene som ble trykket skal bare 96 skal ha kommet til Norge, hvorav 46 er bevart.

 • Christian IIIs bibel
  1/6
 • Christian IIIs bibel
  2/6
 • Christian IIIs bibel
  3/6
 • Christian IIIs bibel
  4/6
 • Christian IIIs bibel
  5/6
 • Christian IIIs bibel
  6/6