Dagbladet

Norsk Folkemuseum overtok i 2002 Dagbladets negativer fra perioden 1950-1970. Arkivet er en rik bildekilde til etterkrigssamfunnets dagligliv; fra torgpriser og bilkollisjoner på 50-tallet til en stigende velferd og overflodssamfunn på 1960-tallet. Sportsreportasjene var helt siden slutten av 1930-tallet svært bilderike.

Dagbladet startet utviklingen med bruk av det egenproduserte pressebildet som nyhetsbilde, i større bildereportasjer så vel som i featureliknende og mer «kunstneriske» illustrasjoner, omkring 1950 med de legendariske Dagblad-fotografene Sverre Heiberg og Johan Brun i spissen. Dagbladet regnes blant de ledende på utvikling av bildebruken i norsk presse i den perioden arkivet dekker, også takket være kreative redaktører som eksperimenterte med bildeleggingen av avisens reportasjer.

 • Dagbladet sender fjernsyn i inngangspartiet til Dagblad-sentralen, Oslo. Fotografert februar 1956.
  1/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • Kings Bay debatten i Stortinget august 1963.
  2/20
  Åsgeir Valldal / Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • Sophia Loren, italiensk filmskuespiller, på besøk i Oslo, 8. desember 1955.
  3/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • Opptelling av stemmer ved politisk valg.
  4/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • Cirkus Berny har dyreparade, med hester, sebraer og elefanter, gjennom Oslo. Fotografert august 1968.
  5/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • Passasjerer går ombord i fly.
  6/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • Håndverkere lunsj i vinduskarm i Akershus Slottskirke, Oslo, 07.04.1954.
  7/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • Demonstrasjonstog mot atomvåpen. Oslo, 27.03.1964
  8/20
  Arne Pedersen / Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • Skiløper Harald Grønningen med startnummer 104 i Holmenkollen. Holmenkollrennene 1963.
  9/20
  Johan Brun / Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • Studenter. Universitetsplassen, Oslo 1941.
  10/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • Tyrifjorden friluftsområde, Buskerud, juli 1954. Barn fisker.
  11/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • Robshamgården rives, mann med jernkule. Oslo mai 1959.
  12/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • Bibliotekar Harald Andresen viser bladavdelingen i Universitetsbiblioteket, Oslo. 1964
  13/20
  Johan Brun / Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • Juleball, Åse og Finns Danseskole, Oslo 1962.
  14/20
  Åsgeir Valldal / Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • Nora Fabrikker. Kvinner ved samlebånd. Brumunddal 1958.
  15/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • Bygdin, Vang, 1964. Fjellandskap. Høye brøytekanter.
  16/20
  Åsgeir Valldal / Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • Høyhus på Refstad, Oslo. 1961.
  17/20
  Johan Brun / Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • Einar Gerhardsen på talerstolen under trontaledebatten. Fotografert oktober 1965.
  18/20
  Johan Brun / Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • Ford modell T 1926-27. Russebil som har havnet i en grøft etter kollisjon i mai 1963.
  19/20
  Johan Brun / Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • MS Cardo bygges på Aker Mek.verksted. Fotografert okt-nov. 1963.
  20/20
  Johan Brun / Dagbladet / Norsk Folkemuseum

Dagbladsamlingen inneholder mye hverdagsbilder fra 1950-tallet. Omkring 1950 var «bildet» i avisen enda et sjeldent fenomen med høy egenverdi. Fotografene fikk i oppdrag å frembringe daglige «pyntebilder» fra hverdagslivet, og selv en auksjon kunne gi grunnlag for en større bildereportasje. Som et resultat fremstår Dagbladets negativarkiv som en rik blanding av (dagens) lokalavis med bildedekning fra hovedstadsområdets mest trivielle nyheter kombinert med mer sporadiske hverdagsreportasjer fra hele landet.

Et stort utvalg er tilgjengelig på Digitalt Museum.
 
Kilder:
Markusson, Markus 1993: «Har vi bilder? Fotografiet i Dagbladet». I: Utskjelt og utsolgt. Dagbladet gjennom 125 år Aschehoug & Co, Oslo.

Bjorli, Trond 2005: År og dag. Johan Bruns fotografier Pax forlag, Oslo.