Hopp til hovedinnhold

Dagbladet

Norsk Folkemuseum overtok i 2002 Dagbladets negativer fra perioden 1950-1970. Arkivet er en rik bildekilde til etterkrigssamfunnets dagligliv; fra torgpriser og bilkollisjoner på 50-tallet til en stigende velferd og overflodssamfunn på 1960-tallet. Sportsreportasjene var helt siden slutten av 1930-tallet svært bilderike.

Dagbladet startet utviklingen med bruk av det egenproduserte pressebildet som nyhetsbilde, i større bildereportasjer så vel som i featureliknende og mer «kunstneriske» illustrasjoner, omkring 1950 med de legendariske Dagblad-fotografene Sverre Heiberg og Johan Brun i spissen. Dagbladet regnes blant de ledende på utvikling av bildebruken i norsk presse i den perioden arkivet dekker, også takket være kreative redaktører som eksperimenterte med bildeleggingen av avisens reportasjer.

 • 1/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • 2/20
  Åsgeir Valldal / Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • 3/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • 4/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • 5/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • 6/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • 7/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • 8/20
  Arne Pedersen / Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • 9/20
  Johan Brun / Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • 10/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • 11/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • 12/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • 13/20
  Johan Brun / Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • 14/20
  Åsgeir Valldal / Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • 15/20
  Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • 16/20
  Åsgeir Valldal / Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • 17/20
  Johan Brun / Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • 18/20
  Johan Brun / Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • 19/20
  Johan Brun / Dagbladet / Norsk Folkemuseum
 • 20/20
  Johan Brun / Dagbladet / Norsk Folkemuseum

Dagbladsamlingen inneholder mye hverdagsbilder fra 1950-tallet. Omkring 1950 var «bildet» i avisen enda et sjeldent fenomen med høy egenverdi. Fotografene fikk i oppdrag å frembringe daglige «pyntebilder» fra hverdagslivet, og selv en auksjon kunne gi grunnlag for en større bildereportasje. Som et resultat fremstår Dagbladets negativarkiv som en rik blanding av (dagens) lokalavis med bildedekning fra hovedstadsområdets mest trivielle nyheter kombinert med mer sporadiske hverdagsreportasjer fra hele landet.

Et stort utvalg er tilgjengelig på Digitalt Museum.
 
Kilder:
Markusson, Markus 1993: «Har vi bilder? Fotografiet i Dagbladet». I: Utskjelt og utsolgt. Dagbladet gjennom 125 år Aschehoug & Co, Oslo.

Bjorli, Trond 2005: År og dag. Johan Bruns fotografier Pax forlag, Oslo.