De første direktørene

Norsk Folkemuseum to første direktører, Hans Aall og Reidar Kjellberg, ledet museet i til sammen 80 år. De la grunnlaget for det museet vi kjenner i dag.

 • Aall 1929 (Foto/Photo)
  1/3
  Hans Aall foran Byavdelingen, 1929. Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum
 • Kjellberg og Berg 1950 (Foto/Photo)
  2/3
  Reidar Kjellberg og konservator Arne Berg, 1950. Norsk Folkemuseum
 • 3/3

Hans Aall (1869-1946)

 • Aall (Foto/Photo)
  Gustav Vigeland: Byste av Hans Aall. 1930.

Hans Jacob Aall var født 20. september 1869 i Arendal.

Hans Aall tok initiativet til stiftelsen av Foreningen for Norsk Folkemuseum og var museets bestyrer fra starten i 1894, først med tittel konservator og fra 1904 som direktør.

Hans Aall stiftet museet og bygde det opp fra et «luftslott» til Norges største kulturhistoriske museum med Friluftsmuseet med bygninger fra bygd og by, store utstillingsbygninger rundt Torget og omfattende gjenstandssamlinger.

Reidar Kjellberg (1904-1978)

 • Kjellberg (Foto/Photo)
  Anne Raknes: Byste av Reidar Kjellberg. 1974.

Anders Reidar Kjellberg var født i Fredrikstad 19. april 1904.

Reidar Kjellberg avla magistergraden i kunsthistorie i 1934 og ble samme år ansatt som amanuensis på Norsk Folkemuseum. Han ble konservator i 1937, underbestyrer i 1940 og direktør fra 1947 til 1974.

Kjellberg bygde videre på Aalls verk, men utviklet også museet videre, ikke minst med vekt på forskning og dokumentasjon, og på sosialhistorie og på samisk kultur.

Fram til 2011 sto bystene av Aall og Kjellberg foran fasaden på Byavdelingen.