Hopp til hovedinnhold

De første utstillingene på Bygdøy

De første utstillingen ble oppstilt i midlertidige bygninger rundt «Torvet».

  • Modellutkast til museumsbygninger fra arkitektene Bjercke og Eliassen. Utført til pariserutstillingen i 1900.

«For at faa et helhedsbillede af friluftsmuseet er det nødvendigt i korthed at nævne de samlede planer, hvoraf det nærværende kun er en del. Anlægget falder i to afdelinger, en for byerne og en for landet. Fra byporten er det meningen at komme ind i en liden gade, der fører ned til torvet. Her staar kirken, bygget i en slags ri Akershusstil, hvor museets kirkelige samlinger opbevares, et ridehus i empire, hvor med tiden fremkomstmidlerne skal samles, og som nu giver plads for museets hovedsamlinger, medens afdelingen for fremkomstmidler findes.i en mindre depotbygning.»

Byporten

«En i det ydre nøiagtig kopi af den gamle byporten i Bergen danner indgangen til museet.»

  • 1/1
    Byporten, Vaktgangen og Depoet. Narve Skarpmoen / Norsk Folkemuseum

Ridehuset

I «Ridehuset», som var kopi av Ridehuset på Akershus fra 1828,  var utstilt «Bygderom», «Tidsværelser» og De systematiske Samlinger.

«Ridehuset er opført i ren empire, i sit  ydre en tro kopi af bygningen nede paa fæstningen, der bærer aarstallet 1829. Den rummer nu museets hovedsamlinger. I første etage en udstflling af gjenstande fra de forskjellige dalfører, ordnede distriktsvis, samt nogle byinteriøirer. I anden etage vil museets systematiske samling ordnes, hvor alt vedrørende klædedragt, smykker, spisestel. kjøkkenstel, lys, musik o. s. v. samles gruppevis.»

  • 1/2
    Interiør fra Smaalenene (Østfold) Narve Skarpmoen / Norsk Folkemuseum
  • 2/2
    Bygderom fra det «Vestenfjeldske» Narve Skarpmoen / Norsk Folkemuseum

Kirken

Kirkekunsten var utstilt i Kristianiapaviljongen fra Bergensutstillingen i 1898, som passende fikk navnet «Kirken».

«Kirken er opført af arkitekt H. Bull, der paa en udmerket maade har udnyttet forskjællige arkitektoniske Kristianiamotiver, issær fra Akershus, og er af Kristiania kommune skjænket museet. Den rummer nu museets kirkelige samlinger.»

Depotbygningen

«I denne bygning er udstillet museets samlinger af fremkomstmidler og afdeling for landbrug.»

Sitatene er fra Illustrert fører fra 1902.