Det amerikanske Lista

Med 110 volt i huset
Av Siv Ringdal

  • Det amerikanske Lista
    1/1

Boken omhandler hvordan det moderne Amerika kom til Norge. Det var på Lista det skjedde, innføringen av rosa domatter, dollarglis, caps og delikatesser. Et nytt vakkert liv hadde hjemvendte listalendinger med tilbake fra Brooklyn og New York. Her er historier om kjærester i millionbyen New York, avlsstasjonen Lista, ungkarer på arbeidsjakt og hjemkomstens forviklinger. Har oversikt over informanter, fotografier, illustrasjoner og litteraturliste. 

Det nye opplaget har et nyskrevet forord av forfatteren.