Hopp til hovedinnhold

Det utflyttede Norge

  • 1/1
    Norsk Folkemuseum

Det var Amerikafarerne utstillingen fortalte om i plansjer og grafiske framstillinger med fotomontasjer og fullt pakkede emigrantkister med geværer og gangtøy og sølvtøy, og kvernstein og flatbrødtakke som nødvendig tilbehør i marsjen ut i ødemarken. Utstillingen ga et bilde både av utvandringen fra dens første spede begynnelse og fram til samtiden, og av norsk innsats på ulike felt i USA.

I følge Nationen (26.5.1951) hadde utstillingen en bredde og var en interessant og levende skildring av norsk innsats i det fremmede, dessuten var den enkelt og oversiktlig montert. Utstillingen var montert av konservator Halvor Landsverk. 

Bilder i utstillingen

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Fra ting til tema

«Dette  i utgangspunktet beskjedne prosjektet  markerer  det endelige  gjennombruddet  for  en  ny utstillingstype på  museet, nemlig den  narrative.  I  så måte  var det  kanskje vel så  viktig  som  jubileumsutstillingen året før.  For  første  gang  var det  ikke en  bestemt  gjenstandskategori,  historisk epoke eller  geografisk  region som  skulle (re)presenteres,  men en kulturhistorisk fortelling.  De meningsbærende elementene  var  denne  gangen  tekster,  kart og  fotografier  vel så  mye eller mer enn  gjenstandene  selv.  Forholdet  er  på en måte snudd  på  hodet  –  gjenstandene har  gått fra  mål til middel,  fra  tekst til kontekst,  fra representasjon til illustrasjon.  Jeg  vet ikke hvor  utbredt  en  slik  presentasjonsform  var ved  andre museer  på den  tiden,  men på Norsk  Folkemuseum  innebar den  definitivt et tradisjonsbrudd.»
– Torgeir Kjos 2014