Direktørskifte i stiftelsen Norsk Folkemuseum

Direktør Olav Aaraas har meddelt styret at han fratrer sin stilling som direktør for stiftelsen Norsk Folkemuseum i mai neste år, idet han fyller 70 år i 2020 og ønsker å gå av med pensjon.

  • Foto: Anne-Lise Reinsfeldt / Norsk Folkemuseum (Foto/Photo)
    1/1
    Foto: Anne-Lise Reinsfeldt / Norsk Folkemuseum

Vil sette spor etter seg!

Olav Aaraas har vært direktør for stiftelsen Norsk Folkemuseum siden 2001. Stiftelsen Norsk Folkemuseum er en konsolidert organisasjon som omfatter Norsk Maritimt Museum, Eidsvold 1814, Bogstad Gård, Bygdø Kongsgård, Ibsenmuseet samt Norsk Folkemuseum.

- Olav Aaraas innsats for norsk kultur og historie er av nasjonal betydning og vil sette spor etter seg i mange år fremover, sier fungerende styreleder Gunn Karin Gjul.  - I sine mange år som stiftelsen Norsk Folkemuseums direktør har Aaraas vektlagt å åpne opp museene for nye og bredere publikumsgrupper. Han har dessuten bidratt til å utvide fortellingen om norsk samfunn og historie. Styret trekker spesielt frem utstillingen Tidsrom på Folkemuseet og opprustningen av Båthallen på Norsk Maritimt Museum, som begge åpner 2020, samt nysatsningen Ibsens Hus.


Stillingen som direktør for stiftelsen Norsk Folkemuseum lyses ut i løpet av oktober.

For nærmere kommentar eller informasjonkontakt : 
Gunn Karin Gjul,
fungerende styreleder ,
tlf.: 9929321,
epost: gunn.karin.gjul@fagforbundet.no