Dokumentasjonsavdelingen

Bibliotek, arkiv, katalog og fotosamling

Linnea Björk

Avdelingsleder

Per Gisle Galåen

Spesialbibliotekar

Audun Kjus

Førstekonservator

Norsk etnologisk gransking

Beate Kjørslevik

Fotograf

Alexander Lindbäck

Databasekoordinator

Heidi Elisabeth Reinholdtsen

Bibliotekar

Else Rosenqvist

Arkivar

Historisk arkiv

Kaja Rosenqvist

Fotoarkivar

Hege Segerblad

Arkivar

Elektronisk arkiv og Norsk Etnologisk Gransking

Hanne Simonsen

Katalogkonsulent

Heidi Voss-Nilsen

Fotoarkivar

Bildebyrå