Dokumentasjonsavdelingen

Bibliotek, arkiv, katalog og fotosamling

Linnea Björk

Avdelingsleder

Audun Kjus

Førstekonservator

Norsk etnologisk gransking

Beate Kjørslevik

Fotograf

Alexander Lindbäck

Databasekoordinator

Stian Nybru

Fotoarkivar/fotograf

Heidi Elisabeth Reinholdtsen

Bibliotekar

Else Plahter Rosenqvist

Arkivar

Historisk arkiv

Kaja Rosenqvist

Fotoarkivar

Hanne Simonsen

Katalogkonsulent

Heidi Voss-Nilsen

Fotoarkivar

Bildebyrå