Dokumentasjonsavdelingen

Bibliotek, arkiv, katalog og fotosamling

Linnea Björk

Avdelingsleder

Per Gisle Galåen

Spesialbibliotekar

Audun Kjus

Førstekonservator

Norsk etnologisk gransking

Beate Kjørslevik

Fotograf

Kathrine Klinkenberg

Prosjektmedarbeider

N.E.G.

Alexander Lindbäck

Databasekoordinator

Stian Nybru

Fotoarkivar (vikar)

Heidi Elisabeth Reinholdtsen

Bibliotekar

Else Rosenqvist

Arkivar

Historisk arkiv

Marie Fongaard Seim

Fotoarkivar/konservator NMF (permisjon)

Foto, portretter, kirkekunst.

Hanne Simonsen

Katalogkonsulent

Heidi Voss-Nilsen

Fotoarkivar

Bildebyrå