Hopp til hovedinnhold

Dyder i koronaens tid

Det første publikum møter i utstillingen TIDSROM er et stort gipstak fra midten av 1600-tallet.

 • 1/1

Taket viser de syv dydene: tro, kjærlighet, håp, rettferdighet, visdom, styrke og måtehold. Dydene trer fram som kvinnefigurer med bestemte kjennetegn, som igjen konkretiserer 1600-tallets verdier og tenkesett. Kan dydene fortsatt si oss noe i dag? 

Når mennesker på 1600-tallet så opp i taket, var dydene en påminnelse om leveregler de ideelt sett skulle følge til eget og felles beste:

 • 1/7
  Tro holder kors og bok, en oppfordring: «Frykt Gud, følg hans bud!» Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum
 • 2/7
  Kjærlighet omslutter to små barn som tegn på Guds kjærlighet til menneskene og omsorgen de selv skylder sine medmennesker. Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum
 • 3/7
  Håp med anker gir den gudfryktige håp om frelse. Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum
 • 4/7
  Rettferdighet med sverd og vektskål minner om at brudd på Guds og Kongens lov vil bli hardt straffet, og at handlinger – gode som onde – vil bli veid mot hverandre. Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum
 • 5/7
  Visdom har to slanger som et tvetydig symbol på maktens doble ansikt: evne til å ta kloke avgjørelser og fristelsen til å misbruke makt. Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum
 • 6/7
  Styrke holder fast i en søyle, et tegn på motet som kreves for å forsvare seg mot fiender og fare. Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum
 • 7/7
  Måtehold blander vann og vin i to krukker og har et klart budskap: ikke karr til deg mer enn det du har krav på! Samfunnsgodene må fordeles rettferdig. Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum

Er dugnaden vi opplever i samfunnet nå et uttrykk for vår tids dyder? Da koronaen med ett snudde verden på hodet, var det dugnadsånden som samlet oss. Er verdiene vi forbinder med denne felles samfunnsinnsatsen like selvsagte for oss som dydene var for 1600-tallets mennesker? Dugnad er samhold, fellesskap og omsorg. Vi slutter opp om slike verdier ved å følge enkle leveregler: «Vask hendene, hold avstand, hjelp andre, hold deg helst hjemme!» 

Tro, kjærlighet, håp, rettferdighet, visdom, styrke og måtehold - krisen vi er inne i reiser mange verdispørsmål som gjør dydene i taket fra 1600-tallet til aktuelle og tidløse uttrykk for allmennmenneskelige verdier.