Hopp til hovedinnhold

Elle Melle Deg Fortelle

I forbindelse med 100 årsjubileet åpnet Norsk Folkemuseum utstillingen «Elle Melle Deg Fortelle».

  • Trehjulsykkel, utstilt i «Elle Melle Deg Fortelle»

Utslillingen tok mål av seg å formidle vårt århundres kulturhistorie sett med barneøyne. Gjennom et brettspill, det såkalte «Apespillet» fra 1600-lallet, ble tre generasjoners bamdom opplevd. UtstilIingen vakte assosiasjoner til barn opplevelser i mellomkrigstiden, etterkrigstiden og samtiden. Gjennom kjente og kjære minner skulle fortellergleden settes i gang hos de besøkende. 

 Selv om det fantes både spill og leker i utstillingen, var ikke dette en leketøysutslilling eller en utstilling av spill. Spillet var bare inngangen til å formidle barndommens spennende verden.

  • 1/1
    Aftenposten 30.8.1995