Hopp til hovedinnhold

En dag på museet i 1902

Morgenbladet 6. juni 1902


Foruden de righoldige Samlinger, byder Folkemuseet paa Bygdø for Tiden paa diverse Attraksjoner, som visselig vil bidrage til at trække mange Besøgende til Museet

  • Tone Opstad foran Åmlidstua i 1902. Narve Skarpmoen / Norsk Folkemuseum

I den gamle morsomme Røgstue fra Sætersdalen sidder Tone Opstad i sin klædelig Sætersdalsdragt og syer de deiligste Roser paa nogle hvide Vaatter. Men ber man hende rigtig pent, saa lægger hun Vaatterne tilside og stille og beskedent synger hun det ene Stev efter det andet langt deroppe fra Dalen. Gjennem Ljaaren faller Lyset dæmpet  og behagelig ned paa Gruen, Langbordet og Bænkene, og man drømmer sig langt bort op mellem Fjeldene, hvor Sæterjenten sidder alene i den lange Helgedagskvæld og synger Stev om sin Hjertenskjær.

  • Raulandstua og Grøslistua, 1903. Narve Skarpmoen / Norsk Folkemuseum

I Raulandsstuen, Museets ældste Stue, holder Kari Rudi til. Hun stammer fra en Musikerslægt. Hendes Fader lager Langeleiker, Moderen er en kjent Langeleikspiller, Brødrene ligesaa, og selv spiller Kari paa en af Faderens Langeleiker den ene Springer og Halling efter den anden, og Valdershvælven og «Paal sine Høner utslepte» og mange andre. Som liden 9-Aars Pige var Kari med i en Væddekamp paa Frydenlund i Valders, og der vandt hun ved sit Spil en Sølje, som hun endnu bærer.

  • På «Leikarvolden», 1902. Narve Skarpmoen / Norsk Folkemuseum

I Grøslistuen, som bare er ca. 250 Aar gammel, og hvor der er formelig komfortabelt, spiller Numedølen Sandbæk paa Hardangerfele og tramper Takten med begge Ben. Men bortenfor alle Stuerne ligger Leikarvolden, en rund Plads med Bænke omkring for Tilskuerne og i Midten et ophøiet Gulv, hvor Kleven spiller paa Fele og Springaren og Hallingen gaar med Liv og Lyst. Er saa Danserne trætte, springer Hans Seeland op og forteller Skrøner.

  • «Gildestuen». Narve Skarpmoen / Norsk Folkemuseum

I Gildestuen (Pariserpavillonen) i anden Etage er Madam Rasmussens Sal. Der er en liden Scene, hvor hver Aften etpar unge Skuespillere og andre, klædte i gamle Dragter, synger gamle Viser. Paa Søndag skal der opføres en liden Komedie af Dr. Just Bing: «Vibes Afsked fra norske Selskab», med Musik af Elling.

Aktøren på museet den dagen var:

  • Oppsynsdame og kveer Tone Jonsdatter Uppstad, født 1860 i Hylestad i Setesdal.
  • Langeleikspiller Kari Østensdatter Rudi, født 1845 i Vestre Slidre i Valdres.
  • Felespiller Gullik Knutson Sandbek født 1877 i Flesberg i Numedal .
  • Felespiller (og felemaker) Anders Kristiansen Kleven, født 1855 i Krødsherrad.
  • Forfatter, bonde og «skrønemaker» Hans Andreas Seland født 1867 i Nes i Vest-Agder.