En familiehistorie fra Porsanger

I dette huset fra Olderfjord i Porsanger bodde Ole Andreas Persen (Rávnná-Per-Ovllá), født 1899 i Smørfjord og Elvira Antona Kristine Aslaksdatter, født 1905 i Olderfjord. De giftet seg i Kistrand kirke i 1929 og samme år fikk de datteren Else Osvalda. I 1935 fikk de sønnen Asle, som døde noen måneder senere, av influensa.

På denne tiden bodde de nær Elviras familie på eiendommen Dypbukt i Olderfjord, i et enkelt, enetasjes laftet hus på 40 m2, bygd i 1921. De hadde en fjøsgamme til to kyr og en kvige, et stabbur for oppbevaring av mat, en torvsjå for oppbevaring av brensel og to høysjåer for oppbevaring av høy til dyra.

I tillegg til å drive småbruk, fiske og jakt, var Ole fra 1930-tallet veiformann i Statens vegvesen, som da begynte å bygge riksvei 50 gjennom Finnmark. Elvira hadde hovedansvaret for dyra, i tillegg til husholdningen.

Familien var sjøsamer og hadde en verdde-familie blant reindriftsamene, familien Eira, som de hadde et fast bytteforhold med. Persen-familien fikk kjøtt og skinn fra reinsdyra til Eira-familien, mens Ole hjalp dem med praktiske ting og skaffet dem både utstyr og varer. Elvira forsynte Eira-familien med husflidsprodukter, som strikkede plagg.

I oktober 1944, i siste del av 2. verdenskrig, fikk familien beskjed om å evakuere. Alle bygningene på gården ble brent. De flyktet på syklene sine. 6. november 1944 var Ole, Elvira og Else kommet til Balsfjord kommune i Troms. 25. desember ble de innkvartert hos Hilmar Bakken i Nordkjosbotn. Der ble de til krigen var over. Elviras far, Aslak Pedersen, døde i 1937. Moren hennes, Anna Jørgine Pedersen, født 1868, ble sammen med 1900 personer stuet sammen på «dødsskipet» Karl Arp. 25 finnmarkinger døde under denne transporten på vei til Narvik. Anna Jørgine var én av dem.