Fortellingen om murgården

En gammel bygård
er en tidsmaskin
som åpner dører
inn til ulike rom
i fortiden.

  • «OBOS-gården -  Wessels gate 15» gjenoppført på Norsk Folkemuseum. (Foto/Photo)
    «OBOS-gården - Wessels gate 15» gjenoppført på Norsk Folkemuseum. Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum
Wessels gate 15 - Norsk Folkemuseum

«OBOS-gården – Wessels gate 15» viser hvordan folk i Kristiania/Oslo har innredet hjemmene sine – fra slutten av 1800-tallet og gjennom hele det 20. århundre.

Leiegården fra Wessels gate 15 ble revet i mars 1999 og ble i det ytre gjenoppført på Norsk Folkemuseum i 2000-2001. I 2001 var også den første leiligheten, «Gunda Eriksens hjem – 1950», samt Vinmonopolutsalget fra Holmestrand, ferdig innredet i gården.

Den øvrige innredningen i 1. og 2.etasje, inkludert utstillingen «Bo i byen», var ferdig til OBOS' 75-årsjubileum 19. august 2004. Siste byggetrinn ble påbegynt i 2005 og omfatter tre leiligheter i 3. etasje, kjeller med teknologiutstilling og bryggerhus, bakgård med utedo, samt fortau rundt gården. Formålet med gården er å vise boskikk og hjemidealer i Oslo i gårdens levetid 1865-1999.

  • Wessels gate 15 1865 fasade (Foto/Photo)
    1/1
    Tegning av fasaden fra byggemeldingen 1865. Oslo Byarkiv