En historiebok i tre etasjer

Boskikk i byen 1879 - 2002

En bok om hjemmet og dets plass i kulturhistorien

  • En historiebok i tre etadjer (Foto/Photo)
    Bing, Kjos & Sandvik 2011: En historiebok i tre etasjer. Cappelen Damm

Utgangspunktet er leilighetene i OBOS-gården – Wessels gate 15 som blir satt inn i en kultur- og bolighistorisk sammenheng. Boka forteller om endringene i boskikk og hjemideologi i Oslo fra siste halvdel av 1800-tallet fram til i dag. Den inneholder også temakapitler om farger og tapeter, tekstiler og hjemmets teknologi.

Dette er en bok om 1800-tallets borgerlige interiører og 1900-tallets arbeiderhjem, om funksjonalismens boidealer og om velstandsøkning i etterkrigstida. Det er en bok som med bred pensel tegner bilder av hjemmet i byen og byen i verden. Leiegården er også utgangspunktet for historien om hvordan det moderne Norge har vokst fram, og hvordan Christiania forvandles fra en småby til hovedstaden Oslo.

Cappelen Damm
ISBN/EAN: 9788202343729

Innhold

Til salgs i Museumsbutikken.

Alle kapitlene i boka kan leses på nett. Av rettighetshensyn kan illustrasjonene på nett skille seg noe ut fra den trykte utgaven av boka.