En historiebok i tre etasjer

Boskikk i byen 1879 - 2002

Cappelen Damm
ISBN/EAN: 9788202343729

En bok om hjemmet og dets plass i kulturhistorien

  • En historiebok i tre etadjer
    Bing, Kjos & Sandvik 2011: En historiebok i tre etasjer. Cappelen Damm

Utgangspunktet er leilighetene i OBOS-gården – Wessels gate 15 som blir satt inn i en kultur- og bolighistorisk sammenheng. Boka forteller om endringene i boskikk og hjemideologi i Oslo fra siste halvdel av 1800-tallet fram til i dag. Den inneholder også temakapitler om farger og tapeter, tekstiler og hjemmets teknologi.

Dette er en bok om 1800-tallets borgerlige interiører og 1900-tallets arbeiderhjem, om funksjonalismens boidealer og om velstandsøkning i etterkrigstida. Det er en bok som med bred pensel tegner bilder av hjemmet i byen og byen i verden. Leiegården er også utgangspunktet for historien om hvordan det moderne Norge har vokst fram, og hvordan Christiania forvandles fra en småby til hovedstaden Oslo.

Innhold

En historiebok i tre etasjer
– Hjem og boskikk – skikk og stil
– Wessels gate 15  – en murgård på Meyerløkka

1879: «Hyggeligt og smagfult»
– Borgerskapets århundre
– Det borgerlige hjemmet 
– Wessels gate 15: Et dukkehjem

1905: «Gjer heimen din fager!»
– Ved et veiskille
– Hjemmet i sentrum
– Wessels gate 15<. eim norsk heim i ei ny tid

Farger og overflater

1935: «Skjønnhet i det formålstjenelige»
– En moderne tid
– Den nye tideens formspråk
– Wessels gate 15: Slik vil vi bo

Spasertur i fortiden – 1935

1950: «Vi hadde det som vanlige arbeidsfolk»
– Midt i et århundre
– Boskikk blant arbeidsfolk
– Wessels gate 15: Vaskekonen Gunda Eriksens hjem

Gardiner

1965: «Teak var den store drømmen»
– Optimismens tiår
– Den «riktige» boligen
– Wessels gate 15: Teak, TV og tenåringer

Teknologi i hjemmet

1979: «Etter vårt eget hode»
– Petroleum – pop – protest
– Fra boskikk til livsstil
– Wessels gate 15: Bonytthjemmet

2002: «Vi er jo tross alt norske»
– De kom fra mangfe land
– Kulturmøte i hjemmet
– Wessels gate 15: Et pakistansk hjem i Norge

En leilighetshistorie

Til salgs i Museumsbutikken.