En symaskin fra Brennelv

I kammerset i 1. etasje i bolighuset fra Olderfjord kan man se en symaskin som har tilhørt Lillian Greiner Petterson i Brennelv i Porsanger. Symaskinen ble gravd ned i sandgulvet i familiens garasje før tvangsevakueringen.

  • Symaskin. (Foto/Photo)
    1/1
    Lillian Greiner Pettersons symaskin på plass i kammerset i gjenreisningshuset fra Olderfjord på Norsk Folkemuseum. Morten Bing / Norsk Folkemuseum

Familien Petterson forlot et skinnende rent hjem i Brennelv. Da de kom tilbake til den nedbrente eiendommen etter krigen, kunne de grave fram symaskinen. Familien bygde nytt hus nedenfor veien etter krigen og nå ble symaskinen igjen tatt i bruk.

Symaskinen er en gave til Norsk Folkemuseum fra Arvid Petterson.