Det 20. århundre – en vandring gjennom tiår

Fra 1918 til 1989. Blikk på et århundre

I Friluftsmuseet